Nieuwebosbrug

gentnieuwebosbrug-1982gt1988

Nieuwebosbrug 1982 – Ghendtsche Tydinghen (1988)

De aanleg van een spoorlijn tussen het Gentse Zuidstation en Gent-Oost maakte de oprichting van de Lousbergbrug en deze Nieuwebosbrug noodzakelijk. Op vraag van de NMBS is toen een ringspoorlijn aangelegd die van 1857 tot 1874 haar dienst bewees tussen Gent-Zuid richting Dampoort tot aan het Stapelhuis aan het Dok. Deze verbindingsspoorlijn volgde het traject van de huidige Tweebruggenstraat, dwars doorheen het klooster van Nieuwenbos over de Nederschelde en de Visserij door het noordelijke bastion van de Heirnis in een wijde boog door de in het oosten gelegen buitengracht van het verdwenen Spanjaardenkasteel, de huidige Kasteellaan.

SAMSUNG CAMERA PICTURESEen eerste brug kreeg de naam van de in de buurt gelegen abdij “Nieuwen Bosch”. Doorheen deze abdij werd in 1857 de Vander Bruggensteeg getrokken in functie van de uit te voeren spoorwerken. Het is een verwijzing naar koopman Pieter van den Bruggen over wiens domein de straat werd aangelegd. De huidige straatnaam “Tweebruggenstraat” refereert naar de twee bruggen die toen zijn geconstrueeerd.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De Nieuwebosbrug kwam in 1855 over de Nederschelde te liggen. In 1886 is er een vaste, verhoogde brug gekomen. De tweebruggenstraat is daarbij verbreed naar 14 meter omwille een asverplaatsing van de Lousbergbrug.

gent-nieuwenbosbruggt1988

Ghendtsche Tydinghen 1988

Na de tweede wereldoorlog is in 1963 een nieuwe overbrugging geplaatst in geprefabriceerde, gewapende betonplaten rustend op een roosterwerk van langs- en dwarsbalken. Op 22 november was alle verkeer weer mogelijk op de toen hedendaagse en vooral bredere brug. Kostprijs: 2.194.000 fr. (54.387,93 €).

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1988

Ghendtsche Tydinghen 1993