Chartreuzenvaardeken

“In de raecke”, een brouwerij gelegen tussen de Groenebriel en het Fratersplein, lag aan de samenvloeiing van het Meerhemkanaal met het Chartreuzenvaardeken. Aan de Brandweerstraat (vroeger Kriekerij) lag de Kriekerijbrug.

Waar het standbeeld van Pieter van Gent op het Fratersplein te bewonderen is lag de Chartreuzenbrug of Fratersbrug, van 1798 tot 1802 ook de onthoudingsbrug genaamd.

Aan deze brug lagen spoelboten waar vrouwen eertijds de was kwamen “spoelen”. Gent telde vóór de eerste wereldoorlog 31 van die pontons of dekschuiten die vast lagen aangemeerd op de Gentse kanalen en rivieren. In 1935 kon de stad Gent de spoelboten uit hun begroting schrappen.

—————

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1990

http://www.gent-door-de-jaren.be