De Vriese Bertha

genteerstevrouwartsBertha De Vriese (1877-1958) is gekend als de eerste vrouwelijke doctor in de genees-, heel- en verloskunde die in 1900 afstudeerde aan de Gentse Universiteit. Zij was ook de eerste vrouwelijke winnares van een interuniversitaire wedstrijd en als eerste vrouwelijke assistente was ze verbonden met het laboratorium voor menselijke anatomie van hoogleraar Hector Lebroucq.

Na aanpassing van de wetgeving in 1890-1891 staat de universiteit wel open voor vrouwen maar is het middelbaar onderwijs voor meisjes zo goed als onbestaande. Door thuis les te krijgen legde ze met succes het examen voor de Centrale Jury te Brussel af waarna ze zich in 1893 inschrijft aan de faculteit Geneeskunde.

Na haar universitaire studies weet ze vervolgens in 1905 het wetenschappelijke diploma van Speciaal Doctor in de Anatomie te behalen

Toen ze in 1914 in het huwelijk trad met huidarts Jozef Jan Vercouillie begon ze een praktijk voornamelijk gericht op pediatrie (kindergeneeskunde). Later zou Bertha aan het hoofd van de kinderafdeling van het Burgerlijk Hospitaal De Bijloke komen te staan om vervolgens in functie te treden als geneeskundig inspectrice van het stedelijk onderwijs.

(Gunst, Petra “De Vriese, Bertha (1877-1958).” UGentMemorie)