Huis van Alijn

Adres:

Huis van Alijn

Kraanlei 65 – 9000 Gent

email: info@huisvanalijn.be

Het Kinderen Alijns Hospitaal huisvest sinds 1962 het Museum van Volkskunde, eertijds gekend als het Folkloremuseum in de Lange Steenstraat. In 2000 veranderde de naam hier in het “Huis van Alijn”.

Naar de naam al laat vermoeden kregen zieke mensen hier de nodige verzorging. Maar ook oudere personen verkregen hier woonst of middelen om te voorzien in hun levensonderhoud (prebende). Zelfs armtierige reizigers konden hier enkele dagen overnachten. Godshuizen werden in de middeleeuwen dan ook opgericht soms als vorm van boetedoening, soms als vorm van liefdadigheid.

Aan de oprichting van het Kinderen Alijns Hospitaal is een liefdesverhaal verbonden. De liefde tussen de jonge volder Hendrik Alijn en Godelieve, een rijke weversdochter. Een onmogelijke liefde daar de vader van Godelieve de rijke patriciër Simon Rijm had voorbestemd voor zijn dochter. Doch weigerde Godelieve gunstig gevolg te geven aan de visie van haar vader en wees Simon dan ook af. Dit tot groot ongenoegen van jongeheer Rijm die wraak nam door zijn rivaal Hendrik Alijn te doden.

Hendrik Rijm en familie vluchtten de stad uit en wisten zich jarenlang op vrije voeten te houden. Op 17 mei 1361 wordt een genadeverzoek ingediend bij de Graaf van Vlaanderen. Dit wordt in 1362 ingewilligd waarbij ondermeer de familie Rijm een jaarlijkse rente diende te betalen waarbij de opbrengst tot nut is voor het oprichten en onderhoud van een godshuis. De ouders van de vermoorde Hendrik Alijn stellen hierbij hun woning en bijhorende grond beschikbaar voor het godshuis. Zo is het Kinderen Alijns Hospitaal gevestigd op de eigendom van de familie Alijn.

Op 7 September 1365 erkent de Bisschop van Doornik de stichting van het Alijnshospitaal, ontstaan als straf en vergelding van een brutale moord.

17 September 1915. Geboorte van Gus Lajoie. Cabaretier en poppenspeler. Eén van die typische Gentse figuren. Zijn ware naam was Neirynck, maar zijn bijnaam was niet slecht gekozen, want hij heeft veel vreugde gebracht. Gedurende de Gentse Feesten hebben velen op het “Koerke van Alyns” zich slap gelachen met zijn optredens. En als één van de acteurs van het “Spelleke van Alyns” heeft hij duizenden kinderen onvergetelijke uren bezorgd. Hij stierf op 31 oktober 2003.

In 1953 wordt geklaagd over de erbarmelijke toestand van het Alijnsgesticht. Een klacht die zou uitmonden op een herstelling in dewelke iedereen zich verheugde. Het is een fantastische realisatie geworden, mede dankzij het “Museum voor Volkskunde” dat er in werd ondergebracht. Het “Huis van Alijn” zal evolueren tot één van de grote trekpleisters van de stad.

29 oktober 1968. Dood van Julien Boes. Hij werd in Gent geboren op 14 januari 1899. Na het middelbaar onderwijs kwam Julien in 1917 in stadsdienst. Geleidelijk opklimmend werd hij adjunct-conservator van de stedelijke musea en adjunct-archivaris bij Nowé. Werd dan conservator van het Museum van folklore en bleef dit tot aan zijn pensionering in 1964. Het is vooral door zijn toedoen dat het Folkloremuseum overgebracht werd naar het Alyns-Hospice. In 1957 werd Julien stadsarchivaris en bleef dit tot in 1964. Hij woonde trouwens in het stadsarchief.

Heden ten dage verzamelt, onderzoekt en deelt deze plaats herinneringen over het dagelijks leven. Vreemd en vertrouwd, van vroeger en nu. Als museum voor iedereen geven wij samen betekenis aan wat mensen raakt en verbindt. Het Huis van Alijn werkt nauw samen met het publiek en is bekend om haar participatieve werking.

In onze werking staan tradities, rituelen en gewoontes van het dagelijks leven vanaf de 20e eeuw centraal. De hoofdtentoonstelling belicht aan de hand van de jaarkalender de belangrijke levensfasen en dagdagelijkse rituelen.

We organiseren tijdelijke tentoonstellingen en publieksactiviteiten, binnen en buiten de museummuren. Hierbij hebben we oog voor actualisering en diversiteit.

Sinds 2019 is het Huis van Alijn pionier met een outreachlabo waarbij we onderzoeken hoe erfgoed kan bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en levenskwaliteit van mensen.

In het Huis van Alijn huist eveneens een gezellige herberg gerund door een hechte vriendengroep.

Gent Huis van Alijn PLumet

Op initiatief van André Vanhove, eveneens één van de bezielers van de renovatie en herinrichting van het Museum van Volkskunde en zo ook van het Huis van Alijn, opende in 1998 dit origineel maar stemmingrijk café zijn deuren.

De drank van het huis is de Plumet. Verkrijgbaar in rode versie (32°), in klare versie (40°) en in half-en-halfke versie.

Ter info: Een “Academisch Geschiedkundig Genootschap” werd begin 1887 opgericht. De aangeslotenen vergaderden in het café “De Pluim” in de Heilige Geeststraat, bekend om zijn speciale Gentse likeur “Plumet”.

———-

Huis van Alijn: één van de bekendste daken van Gent helemaal gerestaureerd: “Collectie is nu optimaal beschermd”

 
 ©  Stad Gent
 
 ©  Stad Gent

Het Huis van Alijn aan de Kraanlei heeft een nieuw dak. 1.500 vierkante meter dak werd gerestaureerd. Het grootste deel van de bekende, rode dakpannen werd gerecupereerd.

Logistiek was de restauratie geen sinecure, zeker omdat het Huis van Alijn toegankelijk moest blijven tijdens de werken. Bovendien moest het ‘stadsgezicht’ van het historisch en beschermd monument bewaar blijven.

“We recupereerden het grootste deel van de dakpannen”, zegt Hafsa El-Bazioui (Groen), schepen van Facilitair Management. Aan de binnenkant kwamen volledig nieuwe tegelpannen. Naast de daken werden ook dakdichtingen, schouwen, regenwaterafvoeren en enkele ramen volledig vernieuwd.

De werken hebben iets meer dan een jaar geduurd en hadden een prijskaartje van 1.555.000 euro inclusief btw. “Onze collectie en tentoonstellingsruimtes zijn nu optimaal beschermd tegen weer en wind”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD).

 
 ©  Stad Gent

——————–

Sources:

http://www.huisvanalijn.be

http://www.gent-geprent.com

Ghendtsche Tydinghen 1992 – Vol21 N°1

Ghendtsche Tydinghen 2005 – Vol34 N°1

Ghendtsche Tydinghen 2007 – Vol35 N°5

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Vol37 N°2

Ghendtsche Tydinghen 2009 – Vol38 N°5

http://www.nieuwsblad.be – Sander Luyten (07.09.2022)