Huis van Alijn

Adres:

Huis van Alijn

Kraanlei 65 – 9000 Gent

email: info@huisvanalijn.be

Het Kinderen Alijns Hospitaal huisvest sinds 1962 het Museum van Volkskunde, eertijds gekend als het Folkloremuseum in de Lange Steenstraat. In 2000 veranderde de naam hier in het “Huis van Alijn”.

Naar de naam al laat vermoeden kregen zieke mensen hier de nodige verzorging. Maar ook oudere personen verkregen hier woonst of middelen om te voorzien in hun levensonderhoud (prebende). Zelfs armtierige reizigers konden hier enkele dagen overnachten. Godshuizen werden in de middeleeuwen dan ook opgericht soms als vorm van boetedoening, soms als vorm van liefdadigheid.

Aan de oprichting van het Kinderen Alijns Hospitaal is een liefdesverhaal verbonden. De liefde tussen de jonge volder Hendrik Alijn en Godelieve, een rijke weversdochter. Een onmogelijke liefde daar de vader van Godelieve de rijke patriciër Simon Rijm had voorbestemd voor zijn dochter. Doch weigerde Godelieve gunstig gevolg te geven aan de visie van haar vader en wees Simon dan ook af. Dit tot groot ongenoegen van jongeheer Rijm die wraak nam door zijn rivaal Hendrik Alijn te doden.

Hendrik Rijm en familie vluchtten de stad uit en wisten zich jarenlang op vrije voeten te houden. Op 17 mei 1361 wordt een genadeverzoek ingediend bij de Graaf van Vlaanderen. Dit wordt in 1362 ingewilligd waarbij ondermeer de familie Rijm een jaarlijkse rente diende te betalen waarbij de opbrengst tot nut is voor het oprichten en onderhoud van een godshuis. De ouders van de vermoorde Hendrik Alijn stellen hierbij hun woning en bijhorende grond beschikbaar voor het godshuis. Zo is het Kinderen Alijns Hospitaal gevestigd op de eigendom van de familie Alijn.

Op 7 September 1365 erkent de Bisschop van Doornik de stichting van het Alijnshospitaal, ontstaan als straf en vergelding van een brutale moord.

Het Huis van Alijn vandaag verzamelt, onderzoekt en deelt herinneringen over het dagelijks leven. Vreemd en vertrouwd, van vroeger en nu. Als museum voor iedereen geven wij samen betekenis aan wat mensen raakt en verbindt. Het Huis van Alijn werkt nauw samen met het publiek en is bekend om haar participatieve werking.

In onze werking staan tradities, rituelen en gewoontes van het dagelijks leven vanaf de 20e eeuw centraal. De hoofdtentoonstelling belicht aan de hand van de jaarkalender de belangrijke levensfasen en dagdagelijkse rituelen.

We organiseren tijdelijke tentoonstellingen en publieksactiviteiten, binnen en buiten de museummuren. Hierbij hebben we oog voor actualisering en diversiteit.

Sinds 2019 is het Huis van Alijn pionier met een outreachlabo waarbij we onderzoeken hoe erfgoed kan bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en levenskwaliteit van mensen.

In het Huis van Alijn huist eveneens een gezellige herberg gerund door een hechte vriendengroep.

Gent Huis van Alijn PLumet

Op initiatief van André Vanhove, eveneens één van de bezielers van de renovatie en herinrichting van het Museum van Volkskunde en zo ook van het Huis van Alijn, opende in 1998 dit origineel maar stemmingrijk café zijn deuren.

De drank van het huis is de Plumet. Dit bier is verkrijgbaar in rode versie (32°), in klare versie (40°) en in half-en-halfke versie.

——————–

Sources:

http://www.huisvanalijn.be

http://www.gent-geprent.com

Ghendtsche Tydinghen 2007 – Vol35 N°5