Mie katoen

Mevr. Moeremans schrijft : “Mie Katoen (mars) werd gecomponeerd in 1887 door Meester Léon Moeremans. In die tijd was hij dirigent van de harmonie van Sint-Amandsberg. Het lied werd geschreven voor een feest van Sint-Cecilia. De auteur dacht er geen ogen­blik aan het stuk te tekenen. Nochtans kende deze mars-farandole een groot succes. Thans wordt het zelfs buiten onze grenzen gezongen. De koren van het Rode Leger hebben het geïnterpreteerd bij hun optreden te Brussel. Voor de naam werd de componist vermoedelijk geïnspireerd door de talrijke arbeidsters uit de katoenindustrie van die tijd!’

Léon Moeremans werd geboren te Ninove in 1861. Hij studeerde aan het muziekconservatorium te Gent bij Adolphe Samuel alsook Karel Miry. Hij was gedurende 42 jaar leraar in de harmonie, compositie en orkestratie en had als leerling Désiré Defauw. “Mie Katoen” kwam ook voor in de mars “Marche du Vieux Bruxelles” van de tentoonstelling van 1935 en gecomponeerd door Pierre Leemans. Léon Moeremans heeft een massa stukken gecomponeerd, waaronder opera’s (Rink Folkerna in 1950 nog opgevoerd te Antwerpen), orkeststukken, ontelbare marsen, zangen, volksliederen uit de Vlaamse folklore, koren, enz. In 1952 voerde het Nationaal Orkest van België te Kortrijk de Vlaamse Symphonietta van L. Moeremans uit. (De Reus die komt, Kerstwacht, Volksleute, ’t Ros Beyaert).

In 1888 richtte Moeremans een werkplaats op voor het vervaardigen van blaasinstrumenten. Voor de historische stoet van 1895 bouwde hij een aantal oude instrumenten die later aangekocht werden door de bekende verzamelaar en musicoloog César Snoeck. Het is te betreuren, dat na de dood van de Heer Snoeck deze buitengewoon belangrijke verzameling muziekinstrumenten verloren ging voor onze stad (vermoedelijk in het museum van muziekinstrumenten te Brussel). Moeremans nam ook een tweetal brevetten voor verbeteringen aan instrumenten. Op de provinciale tentoonstelling te Gent in 1899 verwierf hij een erediploma. Hij verkocht instrumenten in België, Nederland, Noord-Frankrijk en zelfs tot in de Verenigde Staten. Terwijl bleef hij verder verbonden aan het Gents conservatorium en schreef enkele theoretische werken. (Cours d’Harmonie, Analyses des 32 Sonates de Beethoven, Grondregels van de Muziek).

De componist Léon Moeremans overleed te Gent in augustus 1937.

Zie ook: C. Bergmans : Le Conservatoire Royal de Musique de Gand 1901. De volledige lijst van de werken van L. Moeremans en enkele andere documenten in verband met deze componist werden gedeponeerd in het “Documentatiecentrum”.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1979 – Vol8 N°4 (In “Le Soir” van 22 februari 1979 verscheen een artikel over Brusselse volksliederen “Veef van Bomma ! ” In een volgend artikel “Ces chansons que nos lecteurs ne veulent pas oublier” op 20 maart 1979 verscheen een brief van mevr. J. Moeremans in verband met het lied Mie Katoen).