Sint-Annaplein

Het Sint-Annaplein wordt gedomineerd door de pracht van de eclectische St.-Annakerk. Deze parochiekerk ligt in het verlengde van de Keizer Karelstraat ten zuiden van het toen pas aangelegde “Jacob van Arteveldeplein”. De eerstesteenlegging dateert van 1853. In 1869 volgde de inwijding van de kerk alhoewel deze niet volledig was afgewerkt.

GentStAnnakerkJVerplancken - Copie

GentEmmyLegonSt.-AnnakerkDe St.-Annakerk verving de oude St.-Annakapel dd. 1644, gelegen in de Lange Violettestraat en is oorspronkelijk opgericht naar de plannen van stadsarchitect L. Roelandt. Deze plannen zijn later aangepast door architect J. Van Hoecke.

Het Jacob van Arteveldeplein, een vierhoekig stadsparkje tot stand gekomen tussen 1841 en 1846, zou eveneens een creatie zijn naar de ontwerpen van stadsarchitect L. Roelandt.

Dit gebied, de Hoye, met landelijk karakter in de buurt van de  Overschelde, onderging een gehele metamorfose door de aanleg van het Zuidstation in 1837. De verstedelijking was in volle opgang met de aanleg van brede, lijnrechte straten richting stadscentruim en oprichting van woonwijken.

Het pleintje zelf werd met kastanjebomen “verrijkt” rond 1869. Er zijn ook enkele kunstwerken te aanschouwen zoals het borstbeeld van A. Mechelynck (H. Leroy 1925) en het Heilig Hartbeeld van J. Cornelius.