Coupure (1751-1753)

GentrozemarijnbrugcoupureJVerplancken

Coupure – J. Verplancken (Fb)

Brugsevaart – Leie

Gentcoupure

Coupure – Johan Dhaene (Fb)

In 1748 nam de Staten van Vlaanderen de beslissing de Brugse Vaart met de Leie te verbinden langs “den Akker”. Om de Vlaamse handel die in verval was geraakt door de scheiding der Nederlanden te doen herleven werd tussen 1751 en 1753 op bevel van Maria-Theresia van Oostenrijk de Coupure gegraven op ’t “kolenland”, de akkers van ’t Bijlokeveld die door de “kolenkappers” van Ekkergem werden bewerkt. Dit kanaal zorgde voor de verbinding tussen de Brugsevaart en de Leie en lokte nieuwe nijverheden en inplantingen van fabrieken.

Bij het uitgraven van de Coupure waren niet alleen 4 bruggen voorzien doch werden ook alle bestaande bruggen over de Leie vervangen door draaibruggen. Zo konden zeeschepen via de Leiebocht doorvaren tot aan de Visserij-coupure (Rommelwater). Schuilhokjes voor de bruggewachters zijn samen met de draaibruggen opgericht.

Capture d’écran (3079)

GentcoupureJVerplancken

Coupure – J. Verplancken

De bruggewachter had tot taak het onderhouden van de brug volgens het “Reglement van de pachters van draaibruggen van Gent”. Om de acht dagen was het reinigen van de brug voorzien, het smeren van het draaimechanisme en in de winter zorgen voor verlichting. Op zondagen, feestdagen en de vrijdagvoormiddag bleef de brug gesloten. ’s Zomers waren er diensturen van 4u ’s morgens tot 21.00u ’s avonds.

gentcoupurezichtopsasendewippe19eeuwgspd3b

Coupure 19e eeuw: zicht op het sas en de wippe – http://www.sint-pietersdorp.be 3B

De verdienste van de bruggedraaier lag rond de 2.20 fr tot 2.30 fr per dag. Tijdens de zomer was dit 13 cent per uur. En de verwarming was voor eigen rekening!

GentcoupurejVerplancken2

Coupure – J. Verplancken

gent11 010Na voltooiing van de werken vaarde “de Concordia” uit Nantes op 23 december 1753 als eerste zeeschip  de Coupure af. Het was geladen met o.m. 125 vaten wijn en 34 balen kastanjes. Op 30 december hadden grote feestelijkheden plaats, zowel in stedelijke gebouwen als burgerhuizen, met een groot vuurwerk aan de Coupure zelf.

Gent 27.05.2013 104Eveneens liet men het kanaal naar Brugge en Oostende uitdiepen en verbreden. Het idyllisch zicht van de Coupure, in de betekenis van doorsteek,  met zijn wandelpaden gaf aanleiding tot de oprichting van vele zomerverblijven en lusthuizen. Het landschap was toen nog landelijk met akkers, veeweiden, bleekweiden, windmolens,  etc.

DE TABAKSROOKKLISTEER KAN DE DRENKELING NIET REANIMEREN (1784)
In juli 1784 lag langs de Coupure te Gent een schip voor anker waarop kinderen aan bet spelen waren. Een jongetje van acht viel overboord en verdronk jammerlijk. Het kind werd wel vlug op bet droge gehaald en men stelde ook alles in bet werk om het weer tot leven te wekken. Alles bleek echter tevergeefs.

Dit voorval gaf aanleiding tot een officiee1 verslag. Hieruit blijkt dat een zekere sieur Rottiers, een “chirurgien” die woonde buiten de Keizerspoort, een speciale methode had gebruikt om schijndoden en drenkelingen te reanimeren. Ziehier wat in het verslag te lezen stond: “Aen hem (het kind) zijn toegebracht aile remedien om hem tot leven te wekken. Dit bij middel van een pijp met tobacq te doen rooken in zijn fundament (= aars), als andere remedien, gebruyckt bij Sr. Rottiers”.

Deze methode, die reeds in de zeventiende eeuw in gebruik was, bestond erin met een holle buis of pijp tabaksrook in de aars te blazen. Ze werd geperfectioneerd en hield stand tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het is waarschijnlijk dat de methode bij ons ingang vond door toedoen van de Franse abbé J. Dinouart ( 1716-1796) die er grote aandacht aan besteedt in zijn “Embryologie sacree” (1774). In 1808 stelde het Gentse stadsbestuur een dergelijke klisteerspuit ter beschikking van de brandweer op een tijdstip dat de wetenschappelijke wereld al lang had ingezien dat tabaksrook ter reanimatie geen enkel nut had. Vermelden we nog dat in het tabaksmuseum te Wervik een tabaksrookklisteerspuit bewaard wordt.

Op 1 maart 1847 waren in de gevangenis aan de Coupure opgesloten: 296 mannen, 70 vrouwen en 64 kinderen onder de 16 jaar. 

5 mei 1847. Maandag bevond zich een arme dorpeling op de Coupure een aalmoes smekende om zijn honger te stillen. Radeloos geworden van niets te ontvangen wierp hij zich in het water. De concierge van het Casino heeft de man kunnen redden.

Op 24 juli 1847 aanvaardde de gemeenteraad een schenking van 100000 fr (2479€) door J. Van Caeneghem voor de bouw van een Godshuis voor behoeftige blinden op de Coupure. Het gesticht zal gebouwd worden in de periode van 1852-1855 naar de plannen van architect Van Huffel.

Van Caeneghem werd geboren te Ledeberg in 1764. Hij wist een aanzienlijk vermogen te verwerven. In 1845 schonk hij naamloos het bronzen borstbeeld van Jacob van Artevelde gemaakt door De Vigne aan de stad Gent. Hij overleed te Gent op 29 juni 1847 en werd begraven te Bellem. Het graf bestaat nog en bevindt zich rechts vari de kerk. Op de gedenksteen staat de volgende tekst, opgesteld door Prudens Van Duyse : “Door het werk dat hij gedurig aan ontelbare arbeiders 50 jaar lang wist te geven om de omliggende velden en bosgronden vruchtbaar te maken, mag hij de verlichte weldoener dezer streek genoemd worden”. Toen de wijk van het Nîeuwland werd veranderd is in 1864 zijn naam gegeven aan een straat bij het Godshuishammeken. (zie V. Fris: De Historische Persoonsnamen der straten van Gent).  capture-decran-2904

5 april 1872. Op de Coupure is men hezig met de inrichting van een nieuw hospitaal. Het wordt ingericht in de voormalige fabriek Van den Bossche op de linkeroever en zal toevertrouwd worden aan de zorgen van de Zusters, die thans de Bijloke bedienen. Bedoeld wordt het hospitaal “Toevlucht van Maria”. Op 8 april 1872 zullen de eerste Zusters er hun intrek nemen. (zie L. Elaut: Gentse Ziekenhuizen blz. 151) 

Aan de Coupure werden ook 2 mooie originele straatnamen ontleend nl. Coupure Links en Coupure Rechts. Ja, je moet er maar opkomen. Hier zal waarschijnlijk wel een jarenlange studie aan voorafgegaan zijn.

GentcoupureGertDefever

Coupure – Gert Defever

gent20 001De Coupure werd langs beide zijden een mooie overlommerde wandelzone  met aanpalend mooie huizen waarvan het Casino het meest in het oog springt. 078 Ter herinnering wordt vermeld dat de bomen langs het water er geplant werden in 1782. Lindebomen en platanen werden  in 2 rijen langsheen een wandelpad en een pad voor paarden in de grond geplaatst.

Op 30.11.1969 maakte een laatste schip gebruik van het kanaal waardoor de pleziervaart volop zijn kans kreeg.

Gentcoupurejacquesdrubbel

———-

Bron :

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: serie 1 (50) De Coupure

Een Hollands Soldaat Penseelt Gent – René de Herdt

Ghendtsche Tydinghen 1976 – Vol5 N°1

Ghendtsche Tydinghen 2001 – Vol30 N°4

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.