Reep – Nederschelde

Capture d’écran (802)

GentDe Reep met zicht op de Braemsluis, -poort en –molensaquarellievenvanderschelden1584

de Reep met zicht op Braemsluis, -poort en -molen 1584
  aquarel Lieven van der Schelden

De Nederschelde heeft in zijn geschiedenis al vele gezichten laten zien. De talrijke soms ingrijpende aanpassingen aan deze waterloop en oevers hebben deze omgeving in vele gedaantes laten verschijnen.

De Reep is de link naar de vroegere Nederscheldekaai. Het betekent niet meer als een rechte strook grond veelal langs een water, in dit geval de Nederschelde.

gentPortusgandejverplancken

Gent - Geeraard de Duivelsteen

De Reep – Geeraard de Duivelsteen 19e eeuw
Borremans en Stroobant GSA – AG

Een vroegste verwijzing naar de Reep gaat terug tot 1327 waar sprake is van “vanden Reepe”. In 1334 wordt er gesproken over “- upten Reepe”.

Voor 1880 was de Nederschelde rustig en ondiep in de zomer waar kinderen het nodige vertier vonden en populieren pronkten langsheen de oever. Het regenseizoen deed het water stijgen en de stroming toenemen wat vele vissers lokte. Schilderachtige taferelen die ook door verscheidene kunstenaars werden vastgelegd.

gentreep-brabantdammarcel-gentfb

foto: Marcel Gent – Fb

GentfotodempingReep1960

Demping Nederschelde 1960

Rond 1960 werd de Nederschelde gedempt van het Geeraerd Duivelsteen tot aan de Veermankaai om meer parkeerruimte te creëren.

Het deel naar de Brabantstraat toe was door de saneringswerken volgens het Zollikofer-DeVigneplan reeds overwelfd tussen 1882 en 1884.

gentportusgandaJverplancken

GentReep1969fotoSPD18a

Nederschelde zicht op parking 1969

Het opnieuw openleggen van de Nederschelde startte begin 2011 aan de Veermankaai tot aan de Nieuwbrug alwaar de bouw van de Scaldissluis zal zorgen voor de waterregeling tussen de Opperschelde komende van de Ketelvest en de Nederschelde richting Portus Ganda.

gentreepbeurtschippersrudyvancauterenfb

Beurtschippers op de Reep – Rudy van Cauteren – Fb

Gent 27.05.2013 029In tijden van weleer zorgden de Braemgaten en de demping van de Nederschelde voor een gepaste watercontrole.

Een doorsluissysteem maakt het de pleziervaarder mogelijk zonder al te veel moeite een niveauverschil van 1.16 m te overwinnen. Met een breedte van 5.50m en een lengte van 40m kunnen meerdere bootjes “versast” worden. Zo worden rondvaarten omheen en doorheen het historische centrum een ware attractie.

——————-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen – 1972 Vol1 nr.10