MUSEA

Wordt gebruikt voor gebouwen, groepen van gebouwen of ruimten binnen gebouwen waar waardevolle objecten zoals kunstwerken, antiquiteiten, wetenschappelijke exemplaren of andere objecten worden bewaard of tentoongesteld.

Museum

– Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

– Gebouw waar waardevolle dingen worden bewaard en tentoongesteld

– Cultureel gebouw

– Expositiegebouw

– ebouw met vaste en wisselende exposities

– Gebouw voor kunst

– Kunstkabinet

– Kunstzaal

– Permanente expositie

——————-

Bronnen:

http://www.encyclo.nl