MUSEA

10 Gentse musea:

Designmuseum Gent

De wereld van Kina – natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent.

GUM en plantentuin – Forum voor Wetenschap, Twijfel en Kunst

Huis van Alijn – Rituelen, tradities en gewoontes van de 20e eeuw tot heden

Historische Huizen Gent

Industriemuseum

Museum dr. Ghuislain – psychiatrie

St.-Pietersabdij

SMAK – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

STAM – Gents Stadsmuseum

Musea wordt gebruikt voor gebouwen, groepen van gebouwen of ruimten binnen gebouwen waar waardevolle objecten zoals kunstwerken, antiquiteiten, wetenschappelijke exemplaren of andere objecten worden bewaard of tentoongesteld.

Museum

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

– Gebouw waar waardevolle dingen worden bewaard en tentoongesteld

– Cultureel gebouw

– Expositiegebouw

– Gebouw met vaste en wisselende exposities

– Gebouw voor kunst

– Kunstkabinet

– Kunstzaal

– Permanente expositie

——————-

Bronnen:

http://www.encyclo.nl