Van Daele, Henri

Op 16 Juli 1957 komt Henri Van Daele te overlijden in zijn appartement in de Keizer Karelstraat. Hij werd geboren op 5 Januari 1877 in een kroostrijk gezin in de werkersbuurt van de Plezante Vest. Als Henri 11 jaar wordt is het gedaan met de school en moet hij gaan werken “op de fabrieke”.

Als hij 16 jaar is vertrekt hij naar Frankrijk waar hij gaat werken als kopergieter. Terug uit Frankrijk gaat hij eerst zijn eigen liedjes gaan zingen in de Café-Chantants, maar opende dan zelf een café op de Vrijdagmarkt “‘ t Volkshuis”.

In 1908 komt Vader Anseele hem opzoeken met de vraag een revue te schrijven voor “Vooruit”. Dit zou de eerste worden van een hele reeks die opgevoerd werd in de “Nieuwe Circ” die aldus massa’s volk lokte. Deze revues en toneelstukken speelden in op de actualiteit en hekelden vaak mistoestanden. Al deze stukken kenden een enorm succes. De “troep” van Henri Van Daele was een begrip in Gent en geen enkele echte Gentenaar zou graag een stuk van Henritse gemist hebben. Zijn liedjes werden jaren later nog gezongen en bepaalde uitdrukkingen die nu ingeburgerd zijn in de Gentse taal zijn afkomstig van het een of ander stuk van Henri Van Daele.

Gedurende de 2e Wereldoorlog kreeg hij last wegens zijn antifascistische uitlatingen. In 1930 had hij al een stuk “Hieteleire” geschreven. Wij denken dat vele van onze oudere lezers eens zullen glimlachen wanneer zij de titels terughoren van enkele van zijn stukken, zoals “Tone hee ’t miljoen -Ne viezen Apteker-Een half huis te huren-Monsieur Alfons-Jan Schaepevel-Den Hertefritter – Een Schuunmoeder uit de Dunst – Mie Versluis – Trezeke Baervoets-De Erfenis van Nonkel Pol-Villa Patat-Salut en de Kost” en zo veel anderen meer.

Op 4 november 1969 werd in de Minard een plaket ter zijner ere ingehuldigd.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2005 – Vol34 N°1