Korte Meer

De Korte Meer heeft een vroegste bron dd. 1352, toen gekend als “int Meerschstegheskijn”. In 1357 staat het ook beschreven als “- van den Cleenen Meerstegheskijne”.

De naam is een link naar de “Meire”, een plas gelegen aan de voet van de Kouter. Ten zuidoosten van het Veld (omgeving Veldstraat) lag de Mere (huidige Universiteitsstraat), een moerassige waterplas alwaar de Paddenhoek aan de noordoostelijke hoek gelegen was. De bodem aldaar bestond voornamelijk uit turf en turfachtig alluvium (afzetting van een beek of rivier).

De nabijgelegen Conduitstraat verwijst naar de afwatering richting Leie van het overtollige water in de Korte Meer. Dit gebeurde via een aangelegd conduit of riool in de latere Middeleeuwen. Wanneer het water was afgeleid en de grond vast en begaanbaar werd is er vervolgens aanvang genomen met het  bouwen van huizen.

10 september 1847. De gezusters Van Loo, bekend voor hun lekkere oesters, hebben de eer het publiek te laten weten dat er alle dagen verse oesters te bekomen zijn in hun woning gelegen Korte Meir 10.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1976 – Vol5 N°1

Ghendtsche Tydinghen 1982 – Vol11 N°4