Beroepsschool

10 Oktober 1887. Opening van de eerste beroepsschool in de Guinardstraat. Ze werd opgericht dank zij de milde schenking van Nicaise-Meyne, Belgische Consul in China. Hij liet zijn bezit, zo’n 1.000.000 fr. (24790€), na aan het stadsbestuur op voorwaarde dat het zou dienen tot het oprichten van een beroepsschool voor volksjongens. Deze school werd dan ook de Nicaiseschool genoemd.

De school bleek een groot succes en na 10 jaar was het al uitkijken naar een andere lokatie daar de school in de Guinardstraat niet meer kon voldoen aan de toevloed van studenten. De Gentse machinebouwer Carels schonk toen 25.000 fr. (620€) waarmede de bouwgrond aangekocht werd op de Martelaarslaan. Het gedeelte van de school dat toen is overgebracht heette de Carelsschool. Een derde deel voor de boeknijverheid werd ondergebracht in het straatje van berouw (later kwam daar het schoolmuseum) en werd de “Ridderschool” genoemd naar de toenmalige schepen van Onderwijs.

Alhoewel verspreid over verschillende gebouwen lagen de scholen onder één bestuur. De eerste directeur was de Gentse ingenieur De Vijlder die in 1895 opgevolgd werd door Verloove. In 1908-1909 werd de Nicaiseschool overgebracht naar de Carelsschool. In 1914-1918 werd de school opgeëist door de Duitsers en deed zij dienst als kazerne van de Duitse ruiterij.

Een goeie lolle:

———–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2009 – Vol38 N°1