Verdrag van Gent

Aanleiding tot de “Vrede van Gent”

Op 4 juli 1776 (Independence Day) roept het Amerikaanse Congres zijn onafhankelijkheid uit. Dit was een opstand tegen Engeland dat het continent bezet hield. Een oorlog volgde waarbij het Amerikaanse leger het moeilijk had. De Franse troepen onder Lafayette kwamen de opstandelingen ter hulp.

GentverdragvanGentGentsStadsarchiefNadat de Engelsen bij enkele veldslagen het onderspit moesten delven kwamen er onderhandelingen met Londen. De Amerikanen kregen de formele erkenning van hun onafhankelijkheid bevestigd door de Vrede van Versailles op 19 april 1783.

Engeland schonk Louisiana en Florida aan Spanje. Amerika omvatte 13 staten gelegen tussen de Atlantische oceaan, de St.-Laurensstroom, de Grote Meren en de Mississippi.

Op 4 maart 1789 werd Washington de eerste president van Amerika.

Vanaf 1806 waren er opnieuw problemen. De Engelse krijgsmarine hield alle Amerikaanse schepen tegen, zogezegd om gedeserteerde Engelse schepelingen te onderscheppen. Eigenlijk wouden de Engelsen de Amerikaanse scheepvaart lam leggen. Hierdoor werd het Amerikaanse handelsverkeer zodanig verstoord dat Amerika op 18 juni de oorlog verklaarde aan Engeland. Een tweede onafhankelijkheidsoorlog brak uit.

Het Verdrag van Gent dd. 24 december 1814 herstelde voorgoed de vrede.

Reeds op 7 januari 1814 was er een samenkomst voorzien tussen Engeland en Amerika om de vrede te herstellen. Aanvankelijk in Göteborg vonden de vredesbesprekingen uiteindelijk in Gent plaats op aandringen van de Engelsen. Napoléon zat vast op Elba waardoor zij meer invloed op het vasteland konden uitoefenen en er hun troepen konden legeren.

De Amerikaanse delegatie arriveerde reeds op 28 juni 1814 onder leiding van John Quincy Adams, de latere zesde president van de USA. Na een eerste verblijf in het “Hotel des Pays-Bas” verhuisde de delegatie op 31 juli naar het Hof van Lovendegem (hotel Schamp) voor een periode van 5 maanden. Dit was gelegen op de hoek van de Veldstraat met de Volderstraat.

De Engelse delegatie onder leiding van admiraal Lord James Gambier kwam pas toe op 6 augustus 1814. Na een voorlopig verblijf “Au Lion d’Or” aan de Gouden Leeuwplaats vonden zij een onderkomen in het Karthuizerklooster aan het Fratersplein te Gent. Dit gebouw was eerder door textielfabrikant Lieven Bauwens verbouwd.

De Amerikanen waren geliefd bij de bevolking door hun aanwezigheid op allerlei vieringen en feesten en lieten zich zelfs inschrijven bij verenigingen. De Engelsen hielden het sober en lieten zich niet opmerken.

Uiteindelijk zou na vele onderbrekingen en moeilijkheden de vrede betekend worden in het Karthuizerklooster op 24 december 1814. Het staat bekend als het “Verdrag van Gent”. Omwille deze heugelijke gebeurtenis werd op 5 januari 1815 een groot banket gehouden in de pacificatiezaal van het stadhuis.