Louisa d’Havébrug

Met een eerste spadesteek is op dinsdag 7 mei 2019 het startschot gegeven voor de bouw van de Louisa d’Havébrug. De nieuwe fietsers- en voetgangersverbinding overbrugt de Schelde en verbindt de Stropkaai met de Bellevuewijk en Ledeberg. Zo ontstaat een nieuwe veilige fietsroute naar ondermeer Gent-Sint-Pieters. De brug zou klaar moeten zijn voor de zomer van 2020.

De Louisa d’Havébrug zal 5 meter boven het wateroppervlak komen en krijgt 3 aanrijhellingen. 2 ervan worden voorzien aan de kant van de Stropkaai, ter hoogte van de Lentestraat en ter hoogte van de Sint-Juliaanstraat. De 3de wordt aangelegd ter hoogte van het stukje groen aan de achterzijde van de Jenny Tanghestraat in Ledeberg.

Na de werken aan de brug starten de werken aan een nieuwe groenzone, die rechtstreeks toegang zal geven tot het water. Dit nieuwe parkje zal deel uitmaken van de Ledebergse Scheldemeander en wordt een aangename plek voor buurtbewoners, werknemers en voorbijgangers om uit te rusten, doorheen te fietsen of te wandelen. De nieuwe brug zal zorgen voor een maximale bereikbaarheid en toegankelijkheid van dit nog te realiseren parkje.