1895-1921: Emile Braun

GentBraun“Miele zoetekoeke”, één der gekendste en voornaamste burgemeesters die Gent heeft gekend.

Op 2 december 1849 zag Emile het levenslicht te Nijvel als zoon van Thomas Braun, een leerlooier die zich in 1875 had opgewerkt tot secretaris-generaal van de lagere scholen en normaalscholen.

Als burgerlijk ingenieur (Ecole du Génie Civile te Gent) functioneerde Emile een 2-tal jaren als ingenieur Bruggen en Wegen bij de Staatsspoorwegen in Luik. Vervolgens was hij actief als ingenieur bij de Technische Dienst van de stad Gent onder het bewind van Charles De Kerchove. Deze had grootse urbanisatieplannen in Gent waarbij hij in 1879 dhr. Emile Braun aanstelde als hoofdingenieur openbare werken. Samen lagen zij aan de basis van het Zollikofer-De vigneplan, een stadsontwerp naar het model van de urbanisatie in Parijs door Haussman, dat pas in 1880 onder het bewind van Hippolyte Lippens door de gemeenteraad zou goedgekeurd worden.

In 1895 wordt dhr. Braun verkozen tot burgemeester na in 1891 zijn eerste stappen in de politiek te hebben gezet als liberaal provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen. Een mandaat dat hij zal behouden tot 1921, met uitzondering van de periode 1908-1911 en 1918, waarbij hij van 1900 tot 1925 ook nog zetelde voor het Gentse arrondissement in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Samen met de wereldtentoonstelling van 1913 onderging Gent een ware metamorfose. Het Gravensteen, het Veerlepein, De Korenlei, de Graslei, het Postgebouw, de St.-Michielsbrug, de St.-Niklaaskerk, het Belfort, het huidige Emile Braunplein, de St.-Baafskathedraal, het St.-Baafsplein met de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, de Achtersikkel, het Stadhuis, de Belfortstraat, de Baudelostraat, de Minnemeersbrug, de Verlorenkostbrug, de Kunstlaan, het Museum voor Schone Kunsten, het St.-Pieetersstation, etc. werden onder handen genomen of kwamen tot stand.

Aanvang WOI, we spreken september 1914, heeft Emile Braun Gent gered van een beschieting door in Oordegem in te stemmen met de eisen van de toenmalige Generaal Böhm. Dat hield in dat Gent de Duitsers o.m. naast het inleveren van de wapens toebehorende aan de Burgerlijke Wacht eveneens van paardehaver (150 ton), fietsen (100-tal), autobanden, medisch materiaal, 100l mineraalwater, 10.000l bier, 100.000 sigaren, etc. moest voorzien. Door deze geste redde de gewezen burgemeester Gent van plundering en vernieling wat zijn aanzien nog meer deed stijgen.

Toen hij begin 1918 in de buurt van Hannover (Celle-Schloss) zijn gevangenschap doorbracht nam socialist Edward Anseele tijdelijk het roer over. Na de wereldoorlog op 2 december 1918 eiste Emile Braun terug het burgemeesterschap op. Zijn gezondheidstoestand dwong hem echter tot afstand van het burgemeesterschap bij de verkiezing van 1921 . In 1922 werd  hij in de adelstand verheven en tot baron benoemd. Vervolgens zette Emile een punt achter zijn parlementaire taken en trok hij zich terug in het Franse kuuroord Vichy waar hij op 30 augustus 1927 kwam te overlijden. De Westerbegraafplaats zou zijn laatste rustplaats worden.

———-

Bron:

http://www.gentblogt.be: Vaste waarden in Gent-Emile Braun

http://www.liberaalarchief.be: Emile Braun