Kolveniersgang

Het weinig gekende Blaisantkanaal was oorspronkelijk de binnengracht van de stadsvesten in die tijd.

Toen de Sassevaart zich ontwikkelde in de jaren 1500 steeg de belangrijkheid van het Blaisantkanaal als verbinding tussen die nieuwe waterloop en de  Lieve met de Lievehaven aan de Lievekaai. Het kreeg daardoor ook de benaming van de Lieve mee wat tot verwarring leidde.

Het kanaal is heden gekend als de Kolveniersgang, in vroegere tijden ook de Lievegang genoemd, dat naar het oosten toe deel uitmaakt van de stadsring aan de Blaisantvest.