Kolveniersgang

Een kolvenier was iemand die met een clover (culverin) schoot, een 15-eeuws vuurwapen. Hij was eveneens gekend als busschutter en als lid van een schietvereniging. Ook als klovenier stond hij bekend maar verwijzend naar de kolf van het schietwapen ging de voorkeur uit naar kolvenier. Zij verenigden zich in een gilde, de kolveniersgilde, net zoals de wevers, de handboogschutters, enz.

Het weinig gekende Blaisantkanaal van het Rabot richting Tolpoort was oorspronkelijk de binnengracht van de stadsvesten in die tijd.

Toen de Sassevaart zich ontwikkelde in de jaren 1500 steeg de belangrijkheid van het Blaisantkanaal als verbinding tussen die nieuwe waterloop en de Lieve met de Lievehaven aan de Lievekaai.

Het Lievekanaal liep hierbij van de Kolveniersgang, dat aanvang nam aan de St.-Antoniusbrug (Rabot), richting de opgeëistenlaan zo via het Blaisantvest richting Tolpoort.

Het kanaaldeel tussen de Lieve aan de St.-Antoniusbrug en de Blaisantvest werd in 1942 de Kolveniersgang genoemd. Daarvoor was het gekend als de Lievegang, dat naar het oosten toe deel uitmaakte van de stadsring aan de Blaisantvest.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2011