1840-1842: Joseph van Crombrugghe

Marcel Gent-Fb

Marcel Gent-Fb

De herbenoeming van Joseph van Crombrugghe met zijn schepencollege bestaande uit gematigde orangisten was sterk tegen de zin van de radicale orangisten onder leiding van Hippolyte Metdepenningen. Toch zouden ze ook hun goedkeuring geven bij de nieuwe aanstelling van Joseph na het ontslag van Jean-Baptiste Minne Barth in januari 1840. Ondertussen was de nieuwe burgemeester ook als provincieraadslid aangesteld. Een functie die hij tot aan zijn dood zou uitoefenen.

Joseph realiseerde tijdens zijn bewind van 1825 tot 1842 de ontplooiing van de Gentse Haven met afwerking van het kanaal Gent-Terneuzen, de aanleg van nieuwe straten en bruggen, de realisatie van het oude casino aan het Casinoplein, de opera, het justitiepaleis, verschillende scholen en de aula van de universiteit in de Volderstraart. Hij verdedigde zijn visie voor goed opgeleide leerkrachten in het onderwijs, …

Op 10 maart 1842 komt Joseph van Crombrugghe te overlijden op 71-jarige leeftijd. In 1841 was hij nog door de koning tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Zijn naam is nog steeds actueel en leeft verder in een school, een vereniging, een straat, …

zie: Joseph van Crombrugghe 1825-1831

zie: Joseph van Crombrugghe 1831-1836

——————–

Bron:

http://www.liberaalarchief.be