Katrienespekken

GentKatrienjverplancken

Katrien – J. Verplancken (Fb)

GentblogtKatrienespekken

Da laatste uitbaters van het winkeltje “Katrien” gelegen op de hoek van Onderbergen 2  en het St.-Michielsplein 1,2,3. Een gevelopschrift vermeld het bestaan van dit “oud huis” sedert 1870. Hier verkocht Katrien Vandermaelen haar eigen, naar Gentse normen “wereldvermaarde” Katrienspekken, goed voor de keel en bestaande uit een mengsel van bruine rietsuiker en glucose.

GentKatrienspekkenNoêlPiens

Gentblogt

19.11.2011: Reactie van Colman Willy

Op het kadertje aan de muur zien we Elza en Prosper dat was de laatste generatie die de spekken maakte. Op de foto zien we Prosper met een vriendin. Prosper heeft na het overlijden van Elza de spekken nog verder gemaakt en het winkeltje open gehouden tot aan de sluiting. Ikzelf ben familie.

gentkatrien2jveplanckenVolgens de Gentsche Sosseteit is de ware naam van Katrien de Spekke “Elsa Gyssen”, die inderdaad 2 jaar na de oprichting ervan haar handje mocht afdrukken: “Den 28 november 1984 worden in ‘t Bijlokemuseum de “Gentsche Handen” verieuwigd van Elsa Gyssen, alias “Katrien de Spekke”.

Gentblogt

04.10.2007: Reactie van Rony Coekaerts

In de middeleeuwen, toen ik in gent studeerde, heb ik van die spekken meegenomen naar familie in scherpenheuvel. mijn tante maakte suikergoed voor die kraampjes daar rond de basliek.Volgens haar was de samenstelling: kandijsuiker, vlier, zoethout(maar wel van die zwarte, harde dingen, calische of zo genaamd) en een klein beetje honing. Glucose zou in tegenspraak zijn: bij ons is dat afkomstig van de suikerbiet, en dat is slecht voor de keel, dixit tante. Zij hield het op geraffineerde suiker, ook van bieten, maar door het raffineren gaan de “slechte” bestanddelen er uit. zij maakte ook zoiets, maar om te zeggen dat het hetzelfde was?

01.02.2006: Reactie van Iris

Volgens het opschrift van mevr. Guyssen(s) :“Gij allen die hoest, wendt u zonder uitstel tot het oud gekend Huis Katrien” kan eruit worden verstaan dat het “spekkenrecept” als ingrediënt ook vlierextract bevatte. De bloesems van de vlierboom zijn een kenmerkend hulpmiddel bij hoest en in die tijd maakte praktisch ieder gezin zijn eigen vliersiroop. Ik herinner mij nog dat ik van mijn grootvader ‘s winters, voor het naar school gaan, eerst een lepel vliersiroop moest slikken en dat hijzelf altijd Katrienspekken op zak had “voor de koude en den hoest”….en volgens mij ook voor de goesting.

31.06.2006: Reactie van Arthur De Decker

In het boek “Gent van Toen en Nu” (2003) p. 52 staat een foto van de 13de-eeuwse kelder onder het vroegere Hof van Ravenstein dat tot 1985 werd gebruikt door de op de foto afgebeelde uitbaatster van het piepklein winkeltje. Volgens die bron noemde die winkelierster wel Elza Guyssens wat dus niet volledig hetzelfde is als de naam vermeld op de website van de Gentsche Sosseteit. De boodschap van de winkel was “Gij allen die hoest, wendt u zonder uitstel tot het oud gekend Huis Katrien”. De voornoemde kelder was gedurende meer dan 100 jaar verboden terrein want Katrien en haar opvolgster beschermden hun geheim recept angstvallig en dulden er geen pottenkijkers.

Vandaag herinnert enkel een gedenkplaatje op die plaats nog aan het kleinste winkeltje van Gent. Dit moet je echter niet zoeken op het huisnummer 1 van Onderbergen zoals verkeerdelijk aangegeven onder de foto hier boven, doch wel op de hoek van Onderbergen 2 en Sint- Michielsplein 1,2,3. Het maakt deel uit van het beschermde Hotel Ligy (besluit 26/3/1990).