Baudelostraat

GentBaudelovrijdagmarktA.HaggertyFb

Baudelostraat – A. Haggerty – Fb

De Baudelostraat is vanaf 1900 tot stand gekomen na beslissing van het stadsbestuur deze werkmanswijk, een soort Patershol, te slopen en er een brede straat door te trekken.

Voorheen lag hier de Druifstraat die in een later stadium ook nog de naam Struivelstraat meekreeg. Enkele woningen dragen nog verwijzingen naar die Druifstraat.

capture-decran-2648

Capture d’écran (1119)

Een oudste vermelding naar deze straat vinden we terug in 1361 als de “Bodeloe strate”. Zo genoemd naar het hier in 1259 gestichte “huus van Bodelo” waar sinds 1602 de abdij zelf stond (nu Kon. Atheneum en Stadsbibliotheek).

GentBaudelostraatverbredingSt.-Pietersdorp25b

Afbraak woningen Baudelostraat
St.-Pietersdorp 25b

Van de Ottogracht tot de Baudelokaai ligt het oude deel van de Baudelostraat waarbij het aangewezen is de geschiedenis van het ontstaan van het Baudelopark te kennen.

Baudelo betekent letterlijk “bos van Baudewijn”, verwijzend naar Baudewijn VII, graaf van Vlaanderen van 1111 tot 1119.

Dit bos lag te Sinaai  waar Vader Balduinus, Gentenaar en Benedictijn uit de St.-Pietersabdij, een klooster stichtte.

GentBaudeloabdijClFas

IGentBaudeloabdijClFas2n 1259 kocht dit klooster te Gent een stuk grond en bouwde er een refuge op waar de paters in tijd van oorlog konden schuilen met al hun kostbaarheden en relikwieën.

gent26.06.2012 041Het Baudelopark maakte deel uit van de vroegere Waterwijk bestaande uit vele Leiearmen die regelmatig overstroomden. Door het uitgraven van de Ottogracht midden 10e eeuw kwam de Waterwijk buiten de stadsomwalling te liggen doch zal in 1213 bij Gent worden ingelijfd na beloftes van de Vlaamse graaf in zijn strijd tegen de Fransen.

Langsheen de refuge legde men in 1307 de Baudelostraat aan richting de Leie. Het straatgedeelte vanaf de Oude Vest naar de Baudelokaai kwam er pas in 1911.

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen juli-augustus 2004 – 33e jaargang nr.4