Gebroeders Van Eyckbrug

Bij aanvang van de werken voor de oprichting van de Van Eyckbrug in maart 1884 zijn in het water funderingen aangetroffen van ofwel de verdwenen St.-Baafsbrug of van een muur toebehorende aan de St.-Baafsabdij. In ieder geval vertraagde het de werken voor de bouw van zowel de Van Eyckbrug als de Slachthuisbrug door ondernemer J. Martiny. Hij beraamde de kosten voor de afwerking van beide bruggen op zo’n 164.785 fr. (4084,92 €).

De naamgeving verwijst naar de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck, behorend tot de Vlaamse Primitieven, gekend door het 15-eeuwse veelluik “De aanbidding van het Lam Gods”. Ook het nabijgelegen zwembad Van Eyck daterend uit 1886 is naar hun vernoemd.

In tegenstelling tot de draaiende Slachthuisbrug over de Visserij is de Van Eyckbrug een vaste overspanning over de Nederschelde. Op 18 april 1885 voldeed de brug aan de beproeving van een 18.980 kg wegend rollend gevaarte. Het brugdek was echter in hout wat in 1911 transformeerde in gewapend beton.

capture-decran-3053
gentvaneyckstraatjverplancken

De reden dat beide bruggen over een verschillend kanaal liggen had te maken met het nut voor bedrijven door gebruik te maken van het getijdenverschil (per dag 2 x 1 meter) van de Schelde. Want windmolens hadden wind nodig en rosmolens leverden maar beperkte paardenkracht. Vóór 1800 waren o.a. een tabaksfabriek, een houtzagerij en een papierfabriek op het uitgestrekte eiland gevestigd die drijfkracht haalden uit de watermolens. Samen met de windmolens was er hier een geraas waar te nemen waardoor deze plaats ook als “het Rommelwater” was gekend.

capture-decran-2961

De ligging van de Van Eyckbrug en de Slachthuisbrug als verbindingsweg naar het slachthuis maakte een heropbouw noodzakelijk na de Tweede Wereldoorlog. Eerder ontsnapte ook de Slachthuisbrug niet aan vernieling bij het begin van die oorlog in mei 1940. Een houten noodbrug zorgde voor enig soelaas.De heropbouw begon op 17 januari 1955. Het voornemen om vaste balkbruggen te construeren maakte een ophoging van de omliggende straten noodzakelijk. De Van Eyckbrug zelf bestond uit één overspanning. Op 20 april 1956 was er terug verkeer mogelijk over beide bruggen die afgewerkt een 6.701.520 fr.(166.126,43 €) hadden gekost.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1991

Sint-Pietersdorp 18D

http://www.belgiumview.com