Nieuwevaartbrug (Smetbrug)

gentverbindingsvaartwww-willemen-be
Nieuwevaartbrug – http://www.willemen.be

De Verbindingsvaart is in 1863 kort na het afschaffen van de octrooirechten (1860) gegraven. Ze verbindt twee kaaien: de Elyzeesche  Velden, verlenging van de Noordkaai, en de Palingshuizen. Voor de scheepvaart een directe verbinding van de Coupure-Brugsevaart met het Tolhuisdok-Voorhaven richting kanaal Gent-Terneuzen. Ook was er minder verkeershinder door een afname van draaiende bruggen en waren de binnenwateren meer ontlast.

De aanbesteding voor deze opdracht had plaats op 21 december 1862 in opvolging van het Koninklijk Besluit dd 3 mei 1854, met aanvang der werken op 12 januari 1863.

In eerste instantie was de  in het westen gelegen Verbindingsvaartbrug, Nieuwevaartbrug, Palinghuizenbrug of de Smetbrug een houten brugje opgericht in 1864. Dit draaibrugje was amper 4m breed.

GentSmetbrugNicoleMarreel

Samen met de meer oostelijk gelegen Tolhuisbrug dd. 1865 zorgden deze bruggen voor de verbinding tussen de zuidelijk gelegen Rabotwijk met de noordelijke wijken in ontwikkeling als de Bloemekenswijk. Halverwege de Verbindingsvaart kwam pas in 1875 de Wondelgembrug te liggen ter vervanging van de overzetdienst.

gentverbindingsvaartwww-willemen-be4
Nieuwevaartbrug – http://www.willemen.be

In 1911 kwam er een grotere metalen draaibrug te liggen voor de aanbestedingsprijs van 1.457.989 fr. (36.142.51€). Reeds in 1909 was begonnen met het metselen van de nieuwe hoofden naast de bestaande brug waardoor enkel het plaatsen van de metalen brug zelf in 1911 voor de nodige verkeershinder zou zorgen. Aanvang genomen op 18 april 1911 waren de werken in november 1911 nog steeds aan de gang waarbij de voetgangers de nieuwe brug toch mochten oversteken. Enige tijd later was de Nieuwevaartbrug open voor alle verkeer.

Bij de terugtocht van de Duitsers in november 1918 werd de brug opgeblazen. Hetzelfde scenario bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Een houten noodbrug voor voetgangers zorgde voor de oversteek tussen beide oevers.
Het plaatsen van een betonnen brug in 1949 bleek na verloop van tijd te smal en ongeschikt voor het toegenomen verkeer. Er was immers roestvorming vastgesteld op de stalen draden van het voorgespannen beton.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Nieuwevaartbrug 2016

Vanaf 1 februari 1977 begon de afbraak van de brug. Op 25 november 1976 was een nieuwe brug aanbesteed voor de prijs van 22.633.934 fr. (561.079,16€). Met een totale breedte van 22,10 m waarvan 5 rijstroken van elke 3,5 m breed is deze overbrugging voorzien vooreen vlotte doorgang van het verkeer. Tijdens de werken bouwde het leger een voetgangersbrug, de Baileybrug genaamd, in de buurt van de Ghuislainstraat om de voetgangers de mogelijkheid te bieden de Verbindingsvaart over te steken. De brug was open voor alle verkeer op 23 maart 1978.