Nieuwevaartbrug

De Verbindingsvaart is in 1863 kort na het afschaffen van de octrooirechten (1860) gegraven. Het zorgde voor een directe verbinding van de Coupure-Brugsevaart met de Voorhaven-Tolhuis en het kanaal Gent-Terneuzen.

In eerste instantie was de  in het Westen gelegen Verbindingsvaartbrug, Nieuwevaartbrug of de Desmetbrug een houten brugje opgericht in 1864. Samen met de meer oostelijk gelegen Tolhuisbrug dd. 1865 zorgden deze bruggen voor de verbinding tussen de zuidelijk gelegen Rabotwijk met de noordelijke wijken in ontwikkeling als de Bloemekenswijk.

Halverwege de Verbindingsvaart kwam pas in 1875 de Wondelgembrug te liggen ter vervanging van de overzetdienst.

Het houten brugje is in 1911 vervangen door een metalen draaibrug die tijdens de 2 wereldoorlogen tot vernieling is gebracht.

Na het plaatsen van een betonnen brug in 1949 bleek na verloop van tijd te smal en ongeschikt voor het toegenomen verkeer.

Een nieuwe betonnen brug in 1977 maakte een vlotte verkeerstrafiek mogelijk.