Koning Albertbrug

In 1908 startte de bouw van de Koning Albertbrug die de Godshuizenlaan met de Albrechtlaan verbond. Deze niet-draaibare brug was onderstut door 3 bogen in steenmortel. De hoofden bestonden uit gekapte steen. Het duurde tot na het kasseien op 1 juli 1911 vooraleer de brug zou getest worden op haar geschiktheid. Toen trokken 8 paarden een wagen met 20.000kg ballast over de brug die haar betrouwbaarheid bewees. Hierdoor kreeg de wijk van het nieuwe station Gent-St.-Pieters aansluiting met de wijk Akkergem.

GentKoningAlbertbrug1955GSTPD3a

Koning Albertbrug 1955 – http://www.sint-pietersdorp.be 3a

Ook Sneppespoorbrug werd toen onder handen genomen. Op 10 augustus 1909 begonnen vervolgens de graafwerken voor de rechttrekking van de Leie tussen die 2 bruggen voor rekening van de staat. De bouw van de brug en het rechttrekken van de Leie hebben in totaal 6990,60 € (282.000 fr) gekost. Werken voor rekening van de firma “Neyts en Vossaert” die over een werktijd van 16 maanden beschikten.

De tweede wereldoorlog ving aan met de inval van de Duitse legereenheden wat leidde tot het vernielen van de strategisch belangrijke Koning Albertbrug op 23 mei 1940. Datzelfde jaar kwam er een noodbrug in hout te liggen van amper 3m breed. Op 14 november 1942 mocht een tweede noodbrug van 6.2m breed de eerste vervoegen.

Een nieuwe vaste brug zou pas maart 1954 in gebruik worden genomen ondanks de vele herstellingen aan de noodbruggen. Gesteund op de oude funderingen die slechts 20m breed waren stak de nieuwe constructie in gewapend beton er langs weerszijden een 3-tal meter uit.