Visserijkombrug

gentwillembrugvisserijbrusselsestachtersluiskeizerpoortetiennefornierfb

Visserijkombrug / Willembrug – Etienne Fornier – Fb

Deze brug kent haar ontstaan toen in 1831 een dubbele houten ophaalbrug, ook wel wip- of valbrug genaamd, werd opgericht door de militaire genie. Het was een smalle brug met een lengte van tweemaal 6,5m en een breedte van 3,5m.

Toen op 2 april 1835 een paardengespan met een volle kar kolen, toebehorend aan handelaar de Schrijver, de Visserijbrug overstak met aan boord een voerman en 2 kolendragers, begaf de brug het en stortte in het water. De 3 mannen konden gered worden. Het paard moest het echter ontgelden en stierf ter plaatse. Op 7 februari 1837 gebeurde dit nogmaals onder dezelfde omstandigheden. De moeilijkheden zouden nog vele jaren aanslepen tot op 24 december 1866 de brug uit gebruik werd genomen.

Een nieuwe metalen draaibrug komt eind 1886 aan het andere eind van het sas te liggen ter vervanging van de in 1883 gesloopte wrakkige overbrugging. De sloping van de sluiskom, waarvan reeds sprake in 1908, zou pas in 1928 uitgevoerd worden. Het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende ook het einde van de Visserijbrug. Een draaibaar brugje voor voetgangers zorgde tot in 1928 voor de oversteek. Grote werkzaamheden waren toen te bewonderen aan de Visserij.

Februari 1930 was een nieuwe hefbrug à la Dampoortbrug verrezen met een wegbreedte van 6.5m langs weerszijden uitgerust met voetpaden. De “brug van den kom der Visserij” was volgens de omwonenden niet meer van toepassing aangezien de kom door de werken verdwenen was. Uiteindelijk betekende mei 1940, bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog, het einde van de Visserijbrug. Tot het einde van die oorlog verzorgden 2 wipbrugjes de overgang aan het “Rommelwater” waarna ze vanaf 1947 tot in 1983 te bewonderen waren aan de Nieuwe Wandeling.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Visserijkombrug 2016

Eind jaren 1960 diende er echter een oplossing gevonden te worden voor het drukke scheepvaartverkeer aan de Willembrug en de Visserijbrug. Per jaar passeerden hier zo’n 20.000 boten met een totale lading van 4 miljoen ton. Dit hield in dat de Visserijbrug per dag gemiddeld 38 maal het verkeer stoorde voor doorgang van de schepen. De Ringvaart was daarbij ook nog niet open gesteld.

gentvisserijbrug2gt1988

(*) Overzicht Visserijbrug – Ghendtsche Tydinghen 1988

De werken voor een nieuw viaduct tussen de Vlaamse Kaai en de Keizersvest waren eind 1967 van start gegaan. Op termijn betekende dit het verdwijnen van de verkeersopstopping aan de Visserijkombrug en de drukke kruising aan de Keizerpoort. Door het plaatsen van één pijler van het viaduct in de Schelde is deze waterweg gedeeltelijk rechtgetrokken. De aanbesteding voor deze werken spraken over een bedrag van 132 miljoen frank.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zicht op Visserij-Achtervisserij onder fietsbrug Keizerspark (2016)

*opmerking: dubbele wipbrug is opgericht in 1831 en niet in 1837

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1988