SOSSETEIT

9 Oktober 1982. Stichting in café “De Tempelier” van de “Gentsche Sosseteit” met als doel het Gents dialect in stand te houden.

De Gentsche Sosseteit is een vereniging die open staat voor iedere echte Gentenaar, zelfs die met een gekleurd vel. De leden willen vooral het Gents als moedertaal promoten en in stand houden. En daarbij contact onderhouden met Gentenaars in het buitenland, kwestie dat die hun ‘Gentsche moedertoale’ niet vergeten.

Eddy Levis, president van de Gentsche Sosseteit. Als zogezegde trotse “Gentenaar” niet woonachtig te Gent, maar ergens aan een waterkant. Hij profileert zich graag als een autoriteit als ’t over de Gentsche toale goat. Maar de wereld ligt nu eenmaal bezaaid met betweters. “Miesters” vinden zich nu eenmaal belangrijk en eisen graag de aandacht op. Wat ook hun onmiskenbaar infantiel gedrag kenmerkt.

Trouwens … waar ligt het nut van een dialect te promoten daar waar een samenleving eenzelfde taalgebruik dient na te streven. Kinderen van de huidige generatie zouden verplicht in het Engels onderwezen moeten worden. De Sosseteit, in het promoten van het Gents, vormt hierbij een obstakel want een dialect draagt niks bij in relatie tot een moderne samenleving. Integendeel, 1 wereld = 1 taal. Hoe vlugger, des te beter.

Het dialect behoort de bibliotheken toe. Daar dienen verroeste vastgelopen hersenkronkels, die heren kenmerken met onherkenbare zelfvoldaanheid en verloren trots, hun deplorabel lichaam verhullend achter hemd en plastron, weinig of niks bewust van hun nutteloos handelen, een organisatie exploiterend die hun hoogstwaarschijnlijk enig voordeel verstrekt, er onnodig van overtuigd te worden aangezien hun wereld (lees: gebrek aan inzicht en intelligentie) dit besef onacceptabel maakt.

Een lolle:

Een schoolmeester, redelijk zelfingenomen, heeft plaatsgenomen in zijn splinternieuw kantoor. Hij neemt rustig plaats achter zijn nieuw bureau als er op de deur wordt geklopt. Om indruk te maken pakt hij snel de telefoon en roept ondertussen de man binnen. “Jazeker directeur, ik zie hem vanmiddag nog en ik zal uw boodschap doorgeven, verder bedankt voor de goede wensen”, zegt hij in de telefoon. Dat zal indruk gemaakt hebben, denkt hij.

“Kan ik u tot dienst zijn?” vraagt hij aan de man die inmiddels voor zijn bureau staat.

“O, niets belangrijks meneer”, zegt de man, “Ik kom alleen uw telefoon aansluiten.”

Elk jaar gaat de Sosseteit op zoek naar prominente Gentenaars. Die krijgen rond sinterklaas op de avond van de “Gentsche Handsjes” een heel discours in hun soep gedraaid om vervolgens hun hand in de plaaster te mogen steken. Dat plaasteren handje werd tot in 2004 zorgvuldig bewaard in de kluizen van de Gentse Fortisbank. Nu rusten ze in het archief van de Gentsche Sosseteit in de Sint-Pietersabdij.

De ‘Koenfreerie van de Gentsche Kuipmeziek’ speelt tussendoor echte Gentse volksmuziek en maakt daarbij promotie voor hun CD’s met oude en nieuwe volksliedjes tijdens een receptie waar de drank tot in de late uurtjes rijkelijk vloeit.

GENTSE SOSSETEIT

Eddy Levis
prezedent van de Gentsche Sosseteit

bestuurder / stichtend lid ‘VARIATIES’ vzw. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen

Adres:

“Aan’t Liefken”
Knotwilgenlaan 26 
9032 Wondelgem / Gent

Tél.: 09 253 94 70 – 0476 21 35 95
Email: eddy.levis@skynet.be
Website: http://www.sosseteit.com

Mee wrie veel Gentsche complemente!

Betreffende prezedent Eddy Levis:

Eddy Levis° Gent, 13 oktober 1944. Lager en middelbaar onderwijs in het Dr. Decroly-Instituut.

Promoveerde in 1965 als onderwijzer aan de Rijksnormaalschool te Gent. Les te Zeveneken en Evergem. Sinds ‘99 vervroegd ‘op rust’. Publiceerdege kinderkolderboekskes: De Kip heeft Tsiepkens gekalverd, Piet is een Knapzak want hij weet veel!” en een kinderpoëziebundel Dichter bij Kinderen. Tot 2008 bestuurder van den Heemkundige en Historische Kring ‘Gent’ en redactioneel medewerker aan het tijdschrift voor stadsgeschiedenis Gendtsche Tydinghen. Publiceerdege Kaak, kaak, nen Twiedekker, Gentsche woorden en uitdrukkingen, werkte o.a. als co-auteur mee aan ‘50 jaar Romain Deconinck in Minardschouwburg Gent’, gedenkboek van Romain Deconinck, n.a.v. zijn afscheid aan het Volkstoneel. Tot 1999 o.voorz. van ‘t August Vermeylenfonds Gent-Centrum. 1997-99 bijzitter bij de Raad van Beroep (arbeidsrechtbank) van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel. Tot 2010 ondervoorzitter van Theater Taptoe. Tot 2004 redactioneel medewerker aan het vaktijdschrift voor Poppen- en Figurentheater ‘Figeuro’. Sinds 2000 jurylid van de Gentse Feesten Parade of ‘openingsstoet’ en vanaf 2009 voorzitter in opvolging van Jacques Vandersichel. Tot 2008 permanent ondervoorzitter-coördinator van de jury van de joarlijkse prijs Luc Vincent veur Poppen- en Figurentheater binst ‘t Puppetbuskers- en Figeurofestival. (Gentsche Fiesten) In 2007 voorzitter. Tot 2007 vaste juryveurzitter van den Twiejoarlijkse prijs voor Volkskunst “Gilbert Van Geert”. Veurzitter en gedelegeerd bestuurder van de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel (V.I.A.T.) v.h. Museum voor Industrie Arbeid en Textiel te Gent. Tot 2008 veurzitter van de Stedelijke Adviescommissies voor de diensten Monumentenzorg , Stadsarcheologie en Oudheidkundige musea. Tot 2008 lid van de Stedelijke Adviescommissie van ‘t MIAT en ‘t Stadsarchief. Lid van ‘t Algemien Bestuur van Het Huis van Alijn. Tot 2008 lid v.d. Road van Bestuur van ‘De School van Toen’.1985 lid, 1998 bestuurslid en 2000 “Prezedent” (voorzitter) van “De Gentsche Sosseteit” verieneginge veur ‘t promoten en ‘t instandhèwe van ‘t Gents dialect.

Publiceert in 2004 ‘Leer Gents in 125 dagen’ in De Gentenaar. In december geeft De Sosseteit de gebundelde reeks uit met illustraties van Gipi, alias Pierre Gillis. 2005: maandelijks bijdrage ‘Zeg ik het Goed?’ in Gent Magazine. Wordt opgenomen in de Broederschap van ‘t Geeraardsbergse Manneken-pis. Publiceert ‘Geboterd en gelepeld. Gentsche uitdrukkingen over eten en drinken’. Stichtend lid van VARIATIES Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. 2007: publiceert REINOART DE VOS, NOARVERTELD IN ‘T GENTSCH NOAR ‘T ORIGINEEL MIDDELNEDERLANS VERHOALINKSKE’. 2008: persvoorstellinge in de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal en Letterkunde van den boek ‘Variaties op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken’. Levis verzorgt het hoofdstuk: ‘Snuffelen in de Gentsche dialectkeuke’. 2008: publiceert als co-auteur het hoofdstuk IV: ‘Gent en de Lieve’ in het boek: ‘DE LIEVE: TSCOENSTE JUWEEL DAT DE STEDE HEEFT’, 2009 gevolgd door een tentoonstelling in het stadhuis te Damme. 2010 iere-veurzitter VIAT. ‘t museum geeft zijn bibliografieë uit: ‘Eddy Levis: prezedent van VIAT’. Hij blijft lid van de Raad van Bestuur. 2010 publiceert in ‘GENT GEDICHT’ (Guido Lauwaert) het gedicht GentZetDeDuivelTeKijk. 2011 ’t veurwoord veur ‘t ‘Gents Zakwoordenboek’ van Freek neirynck. 2012: de Gentsche vertoalinge van Kuifkes ‘Les Bijoux de la catafiore’ : ‘De biezjoes van Bianca Castafiore’ (Casterman).Uit huufde van al dees verdienste, hee de road van Bestuur van de Gentsche Sosseteit beslote, in zijn vergoaderinge van den 24e meie ll., veur van hem een ‘Handsje’ af te giete. Zuudoende wordt hij opgenomen in de galerieë van de Gentsche Gruten. Woarvan akte.Gent, de 8en december 2011,Noames de Road van Bestuur van De Gentsche Sosseteit,Edmond Cocquyt en Freek Neirynck, vice-prezedente.

———-

http://www.gentblogt.be

http://www.eddylevis.be

http://www.variaties.be

Ghendtsche Tydinghen 2009 – Vol38 N°1

http://www.moppenbak.com