Floraliën

Cornelis Lanckman? Een man die, zonder het zelf te vermoeden, één der grondleggers was van de beroemde Gentse Floraliën. Lanckman was niet alleen een hovenier-bloemist die, zoals de meesten onder hen, volledig opging in zijn vak maar … hij was tevens de kastelein van “Au Jardin de Frascati”. Dit was een zeer landelijke herberg op de toen nog zeer landelijke Coupure waar langs weerszijden van de prachtige bomenrijen, vooral vruchtbare akkers lagen, enkele moestuinen, bloemisterijen en enkele herbergen, want bloemisten hebben bijwijlen ook dorst.

Om het allemaal nog wat mooier te maken stonden er ook enkele windmolens. Deze guinguette-achtige herberg was gelegen nabij de Contributiebrug, op de hoek van de Coupure gang. Zoek niet waar die Coupuregang ligt, want ge zult hem niet vinden. Het is een gekende onhebbelijke Gentse gewoonte om, eens dat men aan een straatnaam gewoon is, hem dan te veranderen. Dat heet nu Akkerstraat Aan deze herberg, kortweg de “Frascati” genoemd, was ook een danszaal verbonden die voornamelijk bezocht werd door de jeugd.

De trouwste stamgasten waren evenwel de hoveniers en de bloemisten uit de omgeving. Meer bepaald uit de Nieuwe Wandeling, de Coupure en Ekkergem. Zij kwamen er regelmatig bij pot en pint hun ervaringen uitwisselen over het vak. En daarover kon Cornelis Lanckman een woordje meepraten, want hij was een der eersten geweest die naar Londen getrokken was om er contact te nemen met Engelse kruidkundigen die toen een zeer goede reputatie hadden en waar men naar opkeek. Andere bloemisten die ook reeds in Engeland geweest waren, waren eveneens onder de indruk gekomen van de periodische tentoonstellingen die hun collega’s van over het Kanaal hielden. Planten werden er gekeurd, er was een zeer grote publieke belangstelling en dat vormde een goede publiciteit voor het vak.

Er werd besloten dat men hier dit goede voorbeeld zou navolgen en het is in de “Frascati” dat in 1808 een vereniging gesticht werd ter inrichting van openbare bloemententoonstellingen. Zij kreeg de eerder pompeuze naam mee van “Société d’ Agriculture et de Botanique de Gand, Capitale de la Province de la Flandre Orientale.”

De eerste tentoonstelling, vanzelfsprekend in de “Frascati”, greep plaats in 1809. Er werden een 50-tal planten tentoongesteld op een totale oppervlakte van 48 m². Nu is dit een 5-jaarlijks wereldevenement verspreid op ettelijke tienduizenden m² die honderdduizenden bezoekers naar Gent lokt.

Cornelis Lanckman kwam te overlijden op 1 juni 1844.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2002 – Vol31 N°6