Robinson Crusoëpark

Het verhaal van Robinson Crusoe is hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door het avontuur van de Schot Alexander Selkirk. Algemeen wordt aangenomen dat Daniel Defoe, de schrijver, zijn idee voor dit verhaal opdeed door het verhaal over deze Schotse zeeman, die in 1709 werd gered na een verblijf van vier jaar op een onbewoond eiland. Robinson Crusoes verblijf duurde zelfs 28 jaar. Het boek werd uitgegeven in 1719.

Langs de Schipperskaai bouwt sogent in samenwerking met ‘Schipperskaai Development nv’ 400 woningen binnen het project de Nieuwe Dokken. Tussen de woningen worden ook twee parken aangelegd, zogenaamde ‘woongroenzones’. Die zijn er voor de buurt, maar iedereen kan er terecht. De eerste groenzone, het Robinson Crusoëpark op de hoek van het Bataviapad en de Schipperskaai/Koopvaardijlaan, is vanaf nu open.

Deze woongroenzone is het eerste groengebied dat is afgewerkt tussen de gebouwen van “de Nieuwe Dokken”, naast het grotere Kapitein Zeppospark. Het Robinson Crusoëpark is een klein park, maar met een grote sociale functie. Ons doel is dat elke Gentenaar op maximaal 150 meter van huis van zo’n groene ontmoetingsplek kan genieten. Bewoners kunnen er hun dagelijkse wandeling maken en elkaar ontmoeten. Kinderen hebben er ruimte om te spelen, jongeren om af te spreken.

Het Robinson Crusoëpark is een eerste “woongroenzone” binnen het project “Nieuwe Dokken” die klaar is. Het park is iets meer dan 3.000 vierkante meter groot en heeft naast groen en zitbanken een opvallend maritiem element: een voormalige zeeboei uit de Noordzee. In het park is ook een opvallend maritiem element aanwezig nl. een zeeboei uit de Noordzee. Het nieuwe Bataviapad, dat het park doorkruist, verbindt de Schipperskaai met de Koopvaardijlaan.

De private partner staat drie jaar in voor het onderhoud, daarna wordt de groenzone kosteloos overgedragen aan de Stad. De eerstvolgende woongroenzone is vergelijkbaar van grootte en ligt ook tussen de Schipperskaai en Koopvaardijlaan, naast stadsschool Melopee. De aanleg van de woongroenzones en wijkparken is onderdeel van het grotere stadsvernieuwingsproject “de Oude Dokken”.


Bron:

https://denieuwedokken.be/over

https://stad.gent/nl/oude-dokken