HAVEN

Ten gevolge het verzanden en dichtslibben van de Sassevaart werd er naar een oplossing gezocht voor het toenemende waterverkeer door de vele handel. De regering onder Koning Willem I bracht in 1823 het plan ten uitvoer Gent tot een haven te maken door het met Terneuzen te verbinden. Uiteindelijk werd het kanaal Gent-Terneuzen (Westerschelde) uitgegraven en in 1827 opengesteld. Het Handelsdok, in 1829 door Willem I ingehuldigd, zou aan de basis liggen van de uitbouw van de Gentse Haven.

Door de onafhankelijkheid van België was er van 1830 tot 1841 geen doorvaart mogelijk. Nederland verhinderde de toegang tot de Westerschelde en België plaatste palen in het water waardoor Nederlandse boten Gent niet konden bereiken. Pas na het verdrag van Londen in 1839, waarbij de onafhankelijkheid van België door de drie mogendheden werd erkend,  kon men opnieuw aan varen beginnen denken.

Met de bouw van het stapelhuis in 1844 en de aanleg van de Nieuwe Vaart in 1863 tussen het Tolhuis en de Brugse Vaart werd voorzien in een voortdurende uitbreiding van de haven. Tussen 1880-1882 voltooide men het Houtdok-Handelsdok en het Tolhuisdok met Voorhaven.

In 1896 kwam Gent met een groots uitbreidingsplan waardoor de capaciteit van de haven enorm kon toenemen nl. een groot dok van 2300m lang met 5 insteekdokken van 500m op de rechteroever. In 1912 werd dit plan teruggeschroefd tot 3 dokken nl.:

– het Noorddok (1908-1913)

– het Middendok (1910-1925)

– het Zuiddok (1927-1930)

Tegen 1930 kwam schepen Alphonse Siffer met het voorstel een dok van 2700m lang ten NO van de bestaande dokken aan te leggen. In 1931 werd begonnen aan het dok doch moest vroegtijdig worden stilgelegd wegens de economische crisis en de daaropvolgende tweede wereldoorlog.

Het Belgisch-Nederlands verdrag van 1960 (bouw sluizen en verbreden en uitdiepen van het kanaal) zorgde voor een impuls waarbij naarstig aan het dok werd verdergewerkt. In 1968 uiteindelijk werd het Sifferdok afgewerkt.

Door de komst van de olieraffinaderij Texaco Belgium werd in 1966 gestart met de aanleg van het Petroleumdok, het huidige Mercatordok,  dat in 1968 was voltooid.

Het Rodenhuizedok, genoemd naar het verdwenen gehucht Rodenhuyse, is gerealiseerd tussen 1970 en 1978 en zo’n 1125m lang.

Tenslotte werd in 2010, na in 1996 met de werken te zijn gestart, het Kluizendok gerealiseerd.  Zo’n 600 ha ligt klaar om door de industrie te worden ingepalmd.

De Gentse haven, die zich vooral concentreert op de staalnijverheid, bevindt zich op 55km van de Noordzee, bereikbaar via het kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde. Voorname bedrijven als ArcelorMittal (Sidmar- staal), Volvo, Honda (distributie), Stora Enso (papier), Euro-Silo (graan), Citrosuco (fruitsap), etc. zijn hier gevestigd. Meer dan 60.000 mensen zijn aan de haven tewerkgesteld.

Dit gebied beschikt over alle onontbeerlijke faciliteiten betreffende nijverheidsintegratie, electriciteitsvoorzieningen, waterlevering, gas- en cokesproduktie, vloeibare brandstoffen, etc., die op hun beurt steunen op een ruime en gespecialiseerde arbeidsmarkt gericht op een hoge technische kennis door universitaire en/of professionele scholing.

Na Antwerpen en Zeebrugge is Gent de derde grootste haven van België. Het gehele operationele gebeuren, over een havengebied van een kleine 5000 ha (kanaal + bedrijfsterreinen), wordt gestuurd door het Havenbedrijf Gent. Dit ten gevolge het Havendecreet dd. 2 maart 1999, waarbij het bestuur door de stadsdiensten van Gent op 1 januari 2000 in handen werd gegeven van “GENT GAB”, een autonoom functionerend stedelijk bedrijf.

Op 11 oktober 2013 is het stedelijk bedrijf omgevormd tot een “NV van publiek recht”, waardoor gemeenten als Zelzate en Evergem op 1 januari 2014 in het bestuur traden. Vervolgens was er augustus 2017 het fusievoorstel betreffende Zeeland Seaports (Terneuzen-Borsele-Vlissingen) en de Gentse haven, die op 1 januari 2018 als “North Sea Port” hun fusie concretiseerden.

Refererend naar de holding zou de Gentse haven doorgaan als North Sea Port Flanders en het grensoverschrijdende deel als North Sea Port Netherlands. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq, reeds jarenlang voorzitter van Havenbedrijf Gent, treedt nu ook in die functie op wat betreft het toezichthoudend orgaan aangaande North Sea Porth.

Ter info: North Sea Porth is 60 km lang, telt 33 dokken met een tewerkstelling voor zo’n kleine 100.000 werknemers. Met meer dan 13 miljard euro omzet wordt de 3e plaats bezet op de lijst van Europese havens. Wat het goederenverkeer betreft staat North Sea Port op de 10e plaats. Zo’n 9371 zeeschepen en 40.000 binnenschepen verzorgen het transport van 130 miljoen ton goederen!

———-

http://www.logistiek.be

http://www.navingocareer.com

http://www.fast-lines.com

Ghendtsche Tydinghen juli-augustus 2013

http://www.nieuwsblad.be

http://www.hln.be