1983-1988: Monsaert Jacques

GentMonsaertJacquesMarcelFb°9.09.1934 – †28.07.2002

In zijn functie als advocaat was Jacques Monsaert van 1971 tot 1976 burgemeester van Sint-Amandsberg.

Door de fusie in 1977 van Sint-Amandsberg met Gent beoefende Jacques Monsaert van 1977 tot 1982 het schepenambt van Stadsontwikkeling, Openbare Werken en Rechtszaken. Onder zijn leiding werd een team opgericht voor de vernieuwde ruimtelijke stadsontwikkeling van Groot Gent.

In 1983 wordt hij aangesteld als burgemeester van Gent in een coalitie CVP-PVV. Een functie die hij tot de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 zou bekleden.