Paardenloopwedstrijden

1 juli 1838. In maart 1838 werd te Gent een maatschappij ter aanmoediging van paardenloopwedstrijden opgericht. De eerste wedstrijden hadden plaats op 1 en 3 juli 1838 op het oefenplein te St.-Denijs-Westrem.

4 maart 1846. De gemeenteraad besluit een tribune in steen te bouwen op het Sint-Denijsplein voor 10396,25 fr (258€). De “Maatschappij ter aanmoediging der paardenloopstrijden” gesticht in 1838 zal jaarlijks 800 fr (20€) als pacht betalen en ook instaan voor het onderhoud van de tribunes.

Tot 1914 werden jaarlijks wedstrijden ingericht. Deze gaven aanleiding tot heel wat praalvertoon van de Gentse burgerij. Arme jongens zochten na het feest de ledige champagneflessen om ze te verkopen.

Vanaf 1905 gingen de wedstrijden door op de renbaan te Sint-Amandsberg.

———-

Bron:

Gendtsche Tydinghen 1973 – Vol2 N°11

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°6