Augustijnenvaardeken

GentLieve1823augustijnenvaardekenGT1984

Lievebassin 1830 met links Augustijnevaardeke
Gent Stadsarchief

Vóór de Academiebrug is er ter hoogte van het Augustijnenklooster een opening in de kaaimuur. Daar neemt het Augustijnenvaardeken aanvang. Dit kanaal was een aftakking van de Leie waarvan de voute (gewelf) met droge bedding zichtbaar is onder het Augustijnenklooster. Logischerwijze kan men stellen dat vanaf hier de Lieve startte.

Deze waterloop liep evenwijdig met de Molenaarstraat waar het in verbinding stond met het Chartreuzenvaardeken dat op zijn beurt samenvloeide met het Meerhemkanaal aan het Fratersplein.

De overkapping van het “Vaardeken” gebeurde in 1902.

—————

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1984