Volmolenstraat

De Volmolenstraat, die uitkomt aan de Nieuwbrugkaai, dankt zijn naam aan de verdwenen Volmolen of Molen van het Paddegat. Het Paddegat was de opening in de stadsmuur waar de oude Leie in de nieuwe Leie uitmondde tegenover de toenmalige St.-Baafsabdij. De aanleg van de straat is gerealiseerd tussen 1892 en 1895. Het straattraject volgt de bedding van de Oude Leie.

capture-decran-3113-1
GentvolmolenVissersopbootjesStadesarchiefGentscms4385-4386
Volmolen vissers op bootjes – Gent Stadsarchief scms 4385

Tussen 1777 en 1779 verrees er op de hoek van de huidige Nieuwbrugkaai met de Volmolenstraat een volmolen onder leiding van Louis ’t Kint. Deze man was eigenaar van verschillende woningen op de plaats waar de molen zou komen. Het gehele project was Louis verantwoordelijkheid wat inhield de volmolen zelf, het molengebouw, de bijgebouwen, een magazijn en de creatie van een nieuwe stuw.

Het was op aandringen van de wolfabrikanten dat de volmolen werd gerealiseerd na het verdwijnen van 2 volmolens aan de Vijfwindgatenbrug.

De functie van een volder (voller) bestond uit het weefsel in een bak gevuld met heet water, urine en klei onder te dompelen. Die vettige klei zuiverde het weefsel. Door rond te trappelen met de voeten vervilde de stof en kromp ze.

capture-decran-1783

Vilt bestaat voor minstens 30% wol in combinatie met andere dierenharen, natuurlijke of synthetische vezels die onder invloed van vocht, druk, warmte en chemicaliën met elkaar worden verbonden.

Vanaf de 17e eeuw was er de volmolen die onder invloed van water het zware werk overnam. De rosmolens op hun beurt werden door paarden aangedreven. Door de stank die het verspreidde sprak men ook over de “stinkmolen”.

Op 23 april 1859 werd de Volmolen, die eigendom was van de stad, verkocht voor 37100 fr (920€).

De sloop van het molengebouw gebeurde in 1905.

Capture d’écran (2250)