Kammerstraat

Deze straat vormt de verbindingsstraat tussen de Vrijdagmarkt en de Zandberg, alwaar de aaangeslibte grond veehouders en grondbewerkers zou verleiden zich te vestigen.

Geschiedkundigen zijn het niet helemaal eens maar kammer zou verwant zijn met het wolkammen en “draperie in ’t algemeen” betekenen. Namen van steegjes in de buurt zoals de Baaisteeg zouden ontleend zijn aan het wolbedrijf.

Kammer is ook afgeleid van het Middennederlandse Camme en ook in het Leuvens dialect wordt er eenzelfde betekenis aan gegeven nl. brouwerij. Doch heeft de Gentse Kammerstraat geen referenties naar bovenvermelde veklaring.

Volgens Priester G. Celis is de Kammerstraat een verwijzing naar de Kammers- of brouwersnering welke hier haar Gildenhuis bezat.

De beroemdste bewoner was Jan Palfijn, uitvinder van de verlostang. Ook werkte hier in de 17e eeuw Gaspard De Crayer, de Gentse Rubens wiens schilderijen in tal van Gentse kerken en musea zijn terug te vinden.