Waterdistributie

Een eerste aanvraag aan de Stad Gent voor een concessie betreffende de oprichting van een waterdistributiebedrijf is op 18 november 1865 ingediend door dhr. J. Babut du Marès. De aanvrager wijst er op dat de bevolking thans slechts beschikt over putwater, regenwater en rivierwater alle van zeer slechte kwaliteit. Verder wordt gewezen op de grote voordelen van leidingwater : arbeidsbesparing, onderhoud tuinen, brandbestrijding, gebruik baden, hygiëne. De aanvrager raamt de investering op ongeveer drie miljoen, rekening houdend dat de eerste jaren de maatschappij geen financiëel succes zal zijn. Daarom wordt aan de stad een toelage gevraagd. Bovendien bekomt de stad talrijke voordelen (fonteinen, brandbestrijding, openbare gebouwen).

De commissie, die de aanvraag moet onderzoeken, stelt zich de volgende vraag :

“Faut-il laisser à !’industrie privée le soin d’établir, dans une ville aussi importante que Gand, un service de distribution d’eau ?” De commissie, voorgezeten door schepen de Maere-Limnander, komt tot het volgende besluit : ” Une distribution d ‘eau faite par une société conservera toujours un caractère de spéculation financière; sans nul souci des intérêts de la classe ouvrière, les compagnies cherchent naturellement à tirer de leur entreprise la plus grande somme possible de bénéfices. Il suffit d ‘ avoir parcouru les rues de Londres et des autres villes de 1’ Angleterre pour reconnaitre combien l’eau, qui coule si abondamment dans les canalisations souterraines, y est rare à la surface pour celui qui ne peut point la payer.” (Mémorial administratif 1866 ).

Met andere woorden: Gent zal nog een aantal jaren moeten wachten op een waterdistributie-bedrijf.