Muidebrug

Mude is afgeleid van het Germaanse “munthjan” wat monding betekent en op zijn beurt is afgeleid van muntha- in de betekenis van mond. De Muide in Gent is een verwijzing naar “meers in een deltagebied”. Meers als verklaring voor moerassig gebied of laaggelegen weiland, delta als vertakking van een rivier (Leie).

G. Celis geeft in zijn boek “Beschrijving van Gent” een andere betekenis. De omgeving van de Muide kende veel grachten die het water van het Meerhem naar de Leie deden vloeien. De zandplaten die boven het stilstaande water uitstaken kregen de naam “Muy” of “Muide” mee.

gentmuidebrugjulesericbruynefb2

Muidebrug – Jules Eric Bruyne  (Fb)

GentMuidebrugMVanderhaeghenFbReeds in 1341 zou op het oosteinde van de Sleepstraat “de vander Mude brugghe” hebben gelegen. Dit “Muidebrugsken” was gelegen aan de huidige Karel Mirystraat aan het begin van “upte grote strate ter Muden”, een weg die liep van de Sint-Salvatorstraat richting Meulestedesteenweg.

gentmuidebrugvoor1934gspd27b

Muidebrug vóór 1934 (Sint-Pietersdorp 27B)

We spreken 1829 wanneer een eerste dubbele houten draaibrug de oever hier aan de Voormuide, eertijds een oude invalsweg richting Sint-Salvatorstraat en gekend als de Nieuwe Sassepoortstraat, verbond met de oever richting Achtermuide. In 1844 werd ze vervangen door eenzelfde type brug.

gentcarelsgspd14e

Carels wereldleider in stoommachines en dieselmotoren (Sint-Pietersdorp 14E)

In de ateliers van Carels (op den dock) construeerde werknemers een nieuwe ijzeren brug uit 1 stuk. De enkele doorrijstrook was beperkt tot 2.5m. De aanleg kostte toen in 1868 zo’n 1338,63 euro (54.000fr).

GentMuidebrug1833GT1992

foto: Ghendtsche Tydinghen 1992

Veel minder dan de 3616,40 euro (145.885 fr) voor de plaatsing van een vooruitstrevende waterturbinebrug in februari 1887, waarbij het volstond enkele kranen open en dicht te draaien om hetzelfde effect te creëren bij de brug. Er waren nu wel 2 rijstroken voorzien en het brugdek was uitgevoerd in Noors dennenhout.

GentopeningMuidebrug1934facebookApril 1934 kwam een electrische draaibrug met een lengte van 38.65m, een breedte van 9m met een totaal gewicht van 300ton een noodbrug uit 1933 vervangen die de doorroeste oversteek uit 1887 tijdelijk verving. Het tropische hardhout van het wegdek in plaats van het gebruikelijke eik verlengde de duurzaamheid tot 7 jaar ipv 1 jaar. Ook was de brug door het technisch mechanisme in een goede minuut gedraaid. Prijs: 49.578,81 euro (2.000.000 fr).

GentMuidebrug2GT1992

foto: Ghendtsche Tydinghen 1992

Een vlottende noodbrug rustend op een schip deed vanaf juni 1940 dienst ter vervanging van de opgeblazen Muidebrug bij de inval van het Duitse leger in mei 1940. Het zou tot januari 1951 duren vooraleer een volwaardige brug de vebinding Muide-Meulestede verzekerde. Voor de plaatsing was het nodig de omliggende gronden te verhogen met 1.3m waardoor het draaien van de brug voor het vele verkeer beperkt bleef. Totale kostprijs: 532.972,21 euro (21.500.000 fr).

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1992

Gent’s vroegste geschiedenis – Maurits Gysseling