Nederpolder

De as Nederpolder-Hoogpoort was een belangrijke handelsader die zich ontwikkelde na het vertrek van de Noormannen eind 9e eeuw. Het halfcirkelvormige portus aan de Reep en in een later stadium de handelsnederzetting aan de Groentenmarkt in de buurt van het versterkte gebied aan de linkeroever van de Leie nl. het Gravensteen-Oudburg waren aanleiding dat mensen zich rondom deze as gingen vestigen.

Voordien strekte zich ten noorden van de Zandberg een kouter uit van de Poeljemarkt tot aan de Vrijdagsmarkt die door de Hoogpoort en Hongerstraat (Onderstraat) in drie akkerpercelen werd onderverdeeld. Bebouwing en voedseltekort zorgde ervoor dat aan de periferie kouters ontstonden als Vrijdagmarkt, Koornaard (Korenmarkt), Vismarkt (Groentenmarkt), etc. die veel groter waren vooraleer grote bouwwerken werden opgericht.