Zomerlief

Heel wat Gentenaars kennen het “Zomerlief”, maar wat wordt daarmee bedoeld ?

De “Gazette van Gent” van 29 april 1882 vertelt er ons iets over. “De Gentse wandeling van het Zomerlief, vroeger ook “Vrijersmarkt” genoemd, heeft haar oorsprong in de lentekermis van Mariakerke welke eertijds op O.L.-Vrouwe Boodschap op 25 maart en thans sedert het begin van de 19de eeuw op de tweede zondag na Pasen plaatsheeft. De toeloop van de Gentenaars naar het mooie dorp, langs de lommerrijke Brugse vaart, nam een honderdtal jaar geleden wonderlijk toe om de prachtige bloemkwekerijen en moestuinen der Heren Penneman te bewonderen.

Allerlei fijne groenten, onder glas verzorgd, schonken aan de wandelaars een verleidende blik. Liefhebbers hadden serrekweek nog niet zo uitgebreid als nu, alhoewel Gent reeds toen de naam van “Florastad” verdiende. Doch het waren niet alleen de ogen van de wandelaars, ook de andere zintuigen kregen voldoening. Het klinken van de glazen, het zingen, het spelen van viool en orgel streelden de jeugdige oren, terwijl de herberg “De Groene Staak” volgepropt was met jonge lieden.

Na de dood van de laatste Penneman in 1789 bleef de oude gewoonte van Zomerlief in voege en heden wordt deze kermis nog druk bezocht.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°2