Lousbergbrug

GentLousberg9ClaudeFaseur

Lousbergbrug 2020 – Claude Faseur (Fb)

gentlousbergbrugvandaeledanielfb

foto: Van Daele Daniël – Fb

Aannemer De Beer had de eer in 1856 de Lousbergbrug te mogen ontwerpen. Het was een draaibrug in ijzer, woog 110.000 kg en doorstond de beproeving op 30 maart 1856 om 118.000 kg te dragen. J.J. Steyaert beschrijft het als volgt: “Deze merkwaerdige ijzeren draeibrug, welke twee wegen bevat: één voor den overtogt van den koopwarentrein, en daernevens één voor personen, om de gemeenschap tusschen de Arteveldeplaets met de Visscherij te bevorderen”. Bij deze werd de brug in gebruik genomen. M. Heins doet het vermoeden rijzen dat hier sinds 1817 al een brug zou gelegen hebben. Doch ontbreekt concrete informatie.

gentlousbergbrugvoor1900gt1988

Lousbergbrug vóór 1900 – Ghendtsche Tydinghen 1988

In 1874 kreeg de Lousbergbrug een degelijke revisie toen de spoorlijn tussen het
Zuidstation en het Dok niet meer in gebruik was. Op 6 november 1885 meldde de “Gazette van Gent” dat ” … gisteren noen, kwart na vier ure, terwijl ze geopend werd voor een walenschip, brak de Lousbergbrug, die juist gansch opengedraaid was, met een gevaarlijk gekraak ’t halven door”. Een voetgangersbrugje, 30 m lang op metalen steunen voorzien van houten trappen, zorgde aanvankelijk voor de overbrugging. De firma Morobé haalde op 10 juli 1886 de aanbesteding binnen voor de constructie van een nieuwe draaibrug in zacht staal tegen de prijs van 71.000 fr (1760.05 €).

gentlousbergbrug2gt1988

Lousbergbrug met voetbrug 1910  – Ghendtsche Tydinghen 1988

De werken van een nieuwe voetgangersbrug namen aanvang op 11 juli 1901. Voor de prijs van 33.000 fr (818.05 €) is een constructie opgericht in ijzer en beton met een overspanning van 33 m en 2.5 m breed. Vervolgens was in 1911 het houten wegdek van de draaibrug aan vervanging toe. Drie maanden bleef de brug gesloten voor het aanbrengen van een betonlaag.

gentlousbergnoodbrug1940tot1955gt1988

Lousbergbrug noodbrug WOII – Ghendtsche Tydinghen 1988

Mei 1940. Het begin van de Tweede Wereldoorlog betekende het opblazen van de Lousbergbrug. Een noodbrug met 2 voetpaden was door de Duitse bezetter ontworpen. Tot in 1955 zou deze brug haar nut bewijzen. Een voorlopige voetgangersbrug was eind januari 1955 tot stand gekomen vooraleer de bouw van een nieuwe hefbrug aan te vangen. Vier hefbomen op de uiteinden van de pijlers brengen de hefbrug in beweging. Zowel het tegengewicht van de brug nl. de hefbomen als de brug zelf wegen zo’n 75 ton. Op 22 december 1956 is de brug opengesteld voor alle verkeer. Kostprijs van de nieuwe Lousbergbrug: 7.189.235 fr (178.216,78 €). Een jaar later, op 6 december 1957, is ook de nieuwe voetgangersbrug in gebruik genomen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Lousbergbrug 2016

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1988