Verkeersweg

Een oudste en aldus eerste wegverbinding neemt aanvang bij de St.-Niklaaskerk. Hier rijst het vermoeden dat voor de bouw van de kerk de weg doorliep op een ruime koornaard. Zo kon via de Nuwelstege (Poeljemarkt)  en het Schotelvat (Botermarkt) het oudste dorp worden bereikt gevestigd op de Zandberg. Mogelijks was het dorp enkel over de heide bereikbaar.

gentziekeliedenstadsplan1809stadsarchiefgentdd12detailkortrstwgHet traject liep door de Veldstraat via de Nederkouter en de Kortrijksepoortstraat (eertijds de Tijkstraat en Hebbrechtstraat) richting Kortrijksesteenweg (Oudenaardse baan). Bij de Ziekelieden (Le Siclin (zie afbeelding): ziekenverzorgingstehuis hoek Kortrijksesteenweg-Ganzendries) splitste de weg zich op richting Oudenaarde (Kortrijkse- en Oudenaardsesteenweg) en Kortrijk (Maaltebruggestraat-Kortrijksesteenweg). In Gent vormde deze weg de grens tussen het gebied van Aaigem en het gebied van Aalst.

De Oudenaardesteenweg begon voor de 13e eeuw reeds aan de Spriet alwaar de Sint-Kwintensberg (eertijds Onzer Vrouwen strate) op zijn laagste punt aanvang neemt. Ten vroegste 13e eeuw zijn er bronnen die verwijzen naar de Hebbrechtstrate en de Tijcstrate.

De bedrijvigheid in Gent neemt toe en een tweede weg komt tot stand daar waar de eerste de hoge stad verlaat nl. het Schotelvat (Botermarkt). Via de toenmalige Kalandeberg (Mageleinstraat-Kalandestraat-Kalandeberg) richting Koestraat en Brabantstraat door de Brabantpoort wordt een dam aangelegd in het lage landschap nl. de Brabantdam.

genthandelswegengidsvoorgent

Handelswegen Gent – Gids voor Gent – NV Jan Malvaux

Door de Ooie (Lange Violettenstraat) van het Zand af, waar de weg zich splitst in de Brusselsepoortstraat (eertijds Keizerstraat) en Sint-Lievensstraat, is er weer vaste grond. De Keizerstraat loopt buiten Gent langs de Oude Brusselse Weg (Brusselse weg). De Sint-Lievensstraat spitst zich op in de Gontrodestraat (Geraardbergse weg) en de Hundelgemsesteenweg (Oudenaardse weg).

De Kalandeberg zou een verwijzing zijn naar de kalande, een eerste koopliedengilde. De Koestraat herinnert aan de weg die het vee leidde naar de Ooie. De Brabantstraat, Brabantdam en Keizerstraat duiden op een weg naar Brabant en het Keizerrijk. De handelsweg naar Keulen nam dus aanvang aan de Botermarkt.