Paardentram

De gemeenteraad keurt op 20 mei 1873 het contract goed tussen de Stad Gent en de oprichters van een “Chemin de fer à traction par chevaux”, anders gezegd de Paardentram.

Een eerste paardentram zal worden ingehuldigd op 24 mei 1874 om op 25 mei in dienst te treden. De eerste lijn liep van de Zuidstatie naar de Dampoortstatie via het Van Arteveldeplein (St.-Annaplein), Keizer Karelstraat, Vlasmarkt, Steendam, Dampoortstraat.

De dienst was verzekerd van 7 uur ’s morgens tot 21 uur. Een plaats in eerste klas (30 plaatsen) kostte 20 centiemen, een plaats in 2e klas (8 plaatsen) kostte 15 centiemen. Enkele maanden later werd een 2e lijn in gebruik genomen: van de Zuidstatie naar de Koornmarkt.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2002 – Vol 31 N°2-N°3