1944-1946: Anseele Jr. Edward Franciscus

GentAnseelemarcelfb°21.03.1902 – †28.06.1981

1944-1946: Waarnemend burgemeester

Edward Anseele Sr. richtte in 1877 samen met Edmond Van Beveren en Louis Bertrand de Vlaamse Socialistische Partij op, een aftakking van de Belgische Werkliedenpartij. Hun sociaal-democratische instelling leidde naar de oprichting van de coöperatieve beweging en in 1900 naar het eerste gemeentefonds voor werklozen.

Edward Anseele Jr. zag het levenslicht op 21 maart 1902 te Gent. Als burgerlijke ingenieur bouwkunde alsook in kunsten en ambachten was hij van 1933 tot 1976 gemeenteraadslid voor de Belgische Werkliedenpartij (BWP).

Een eerste schepenambt nam hij waar tussen 1.01.1933 en 30.06.1934, meer bepaald van het Onderwijs. Als schepen van Openbare Werken fungeerde dhr. Anseele Jr. tussen 4.01.1939 en 17.11.1941. In 1944, na de bevrijding, werd hij voor een derde maal aangesteld als eerste schepen, wederom van Openbare Werken, waardoor hij ook als waarnemend burgemeester zetelde, door ziekte van Alfred Vander Stegen, tot in 1946.

Hij was nationaal ondervoorzitter van de Belgische Socialistische Partij van 1945 tot 1954.

Als volksvertegenwoordiger tussen 1936 en 1973 bekleedde hij vijfmaal een ministerpost.

Door betrokkenheid bij het RTT-schandaal in 1973 nam hij als Minister van Verkeer onder druk van de CVP en de oppositie ontslag omwille gezondheidsredenen. Hij werd toen opgevolgd door Jef Ramaekers (BSP-SP).

Stierf te Sint-Martens-Latem in 1981.