Napoleon de Pauwvertakking (1828)

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Napoleon de Pauwvertakking 2016

In 1828 zorgde deze waterloop voor de verbinding van de Portus Ganda met het kanaal Gent-Terneuzen. Bij verbredingswerken in 1907 werden de grondvesten van het St.-Jacobsbastion blootgelegd dat deel uitmaakte van het Spanjaardkasteel. Dat was in  1540 opgericht door Keizer Karel op de plaats van de St.-Baafsabdij als straf voor de rebellerende Gentenaren.

Over de de Pauwvertakking liep een vaste spoorbrug aan het kasteelsas. Ze verbond het Stapelhuis en Handelsdok met het goederenstation. Deze spoorwegbrug dateerde van 1855 en liep aanvankelijk van het Handelsdok met het Zuidstation. Op 2 juni 1946 vermeld de Vooruit dat de smalle draaibare ijzeren spoorbrug bij de bevrijding was vernield. Een nieuwe stenen brug zal worden opgetrokken die ca. 1m hoger zal komen te liggen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zicht op Napoleon de Pauwbrug 2016

Dit kanaaltje tussen de Portus Ganda en de Dampoort wordt door de Gentenaren ook wel het Pauwvaardeken of Pauwkanaal genoemd. De naam is ontleend van Napoleon-Liévin Bernard de Pauw, zoon van Bernard de Pauw en Sophie Bauwens, de zus van Lieven Bauwens. Lieven Bauwens was trouwens zijn dooppeter. Samen zouden zij in het Gentse verschillende bedrijven oprichten.

Napoleon was hoogleraar. In 1823 schopte hij het tot doctor in de rechten waarna hij richting Duitsland trok om zijn intelligentie nog wat aan te wakkeren. Bij zijn terugkeer vestigde hij zich als advocaat te Gent.

GentNapoleondePauwbrugGT1992

Napoleon de Pauwbrug – Ghendtsche Tydinghen 1992

Toen hij in 1842 aan de Gentse universiteit rechten doceerde werd hij tevens schepen van openbare werken. Een functie die hij tot 1854 zal bekleden.

Hij stond in voor de ontwikkeling van het Koophandelsplein, het St.-Annaplein (toen Jacob van Arteveldeplein) en het St.-Pietersplein, saneerde enkele wijken, zorgde voor de verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen en liet een nieuw stapelhuis bouwen. Bij de bouw van de rijschool in de Lange Violettenstraat waakte hij over het behoud van het Klein Begijnhof. Hij ontwikkelde ook een nieuw mechanisme voor bruggen. De Napoleon de Pauwbrug was dan ook naar zijn uitvinder genoemd.