Europabrug

In 1916 werd er een kunstmatige gracht (Leie) gegraven van “Aan de bocht” tot aan de Jan Palfijnbrug aan de Godszhuizenlaan (STAM).

Pas in november 1962 zal volgens het jaarverslag van Gent een voetgangersbrug de verbinding verzorgen tussen de stadswijken Rijsenberg en Neermeersen. Kostprijs: 9602.3 € (387.349 fr). Dit in afwachting van een vaste overgang. Het was een metalen brug met houten vloeroppervlak aangelegd door de firma Van Autryve Gebroeders die beschikte over een wandelbreedte van 2m.

Diezelfde firma zorgde op 9 november 1965 voor de ingebruikname van de vaste wegbrug in gewapend beton als schakel tussen de 2 woonwijken. Rustend op 6 portieken is er een vrije doorvaartruimte voorzien van 11m. De lengte bedraagt 36.4m met een breedte van 16m waarvan het wegdek er 10.5m van in gebruik neemt. Totale kostprijs: 281.560,88 € (11.358.136 fr).

Het College van Burgemeester en Schepenen besloot in 1966 tot de huidige naamgeving.