1953-1958: Merchiers Laurent

GentMerchiersLaurentFB

Marcel Gent-Fb

°9-06-1904 – †5-02-1986

Als zoon van Petrus Merchiers, inspecteur-generaal bij het ministerie van verkeerswezen, studeerde Laurent in 1928 af als doctor in de rechten en verwierf hij in 1930 de graad van liceniaat in het notariaat.

Als student was hij lid van de Société Générale  des Etudiants Libéraux en het Federaal Comité van de Jonge Wachten.

In 1933 huwde hij met Paula Hallet, dochter van liberaal Leon Hallet die als stagemeester fungeerde aan de balie waar Laurent zich na zijn studies had ingeschreven.

Toen, in 1928, vervoegde Laurent Merchiers de Gentse Liberale Associatie. Vervolgens werd hij ondervoorzitter van de Liberale Kring van de Heuvelpoort waarna hij in 1938 tijdens het congres van de Liberale Jonge Wachten werd verkozen tot nationaal voorzitter.

Hij was provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen van 1936 tot 1946. Vanaf 1946 trad Laurent op als gemeenteraadslid waarbij hij in een liberaal-socialistische coalitie tot burgemeester van Gent werd benoemd van 1953 tot 1958.

In 1955, als buitengewoon hoogleraar aan de Gentse universiteit, mocht hij liberaal volksvertegenwoordiger zijn voor het arrondissement Gent om in 1958 over te stappen naar de senaat waar hij lid bleef tot in 1971.

Tijdens de regering Gaston Eyskens III verwierf hij de post van minister van Justitie van november 1958 tot september 1960.

Laurent Merchiers  zou tot 1982 gemeenteraadslid blijven in Gent.