Meulestedebrug

Ook Meulestedebrug onderging het lot van vernieling bij aanvang van de 2e wereldoorlog. Pas in 1955 komt er verbetering wanneer de huidige basculebrug er komt te liggen. Al zorgden de vele herstellingen tot op vandaag voor de nodige verkeershinder.

Capture d’écran (389)
GentMeulestede1551(GSA, AG D94)
Meulestede 1551 – GSA, AG D94 F161/71a

Op een plan opgemaakt naar het origineel dd. 1551 is de Meulestedebrug links duidelijk te zien over de “Oude Vaart” of Schipgracht die richting Rodenhuize-Moervaart liep. In 1564-1565 zal dit deel worden uitgediept en verbreed in het verlengde van de “Nieuwe Vaart” of Sassevaart. Rechts merken we de smalle Rietgracht op (bakende het Vrije van Gent af) die de Schipgracht doorkruist richting Wondelgem.

De Meulestedebrug was het meest noordelijke punt van Gent. Op allerlei weergaves zoals op het schilderij van De Noter zijn staketsels in het water op te merken wanneer de brug wordt benadert richting Gent. Hier diende stadsrechten te worden betaald vooraleer doorgang te krijgen.

GentMeulestedebrugDeNoter1827SPD27c
De Noter 1827 – http://www.sint-pietersdorp.be 27c

In de 16e eeuw lag er een 17m lange houten ophaalbrug door de St.-Baafsabdij opgericht ter verbinding van haar domeinen te Wondelgem en te Oostakker. Schepen beschikten toen over een vaarbreedte van 7m met een vrije hoogte van 2m. Na 4 jaar discussie was het uiteindelijk de staat die in 1811 de rekening mocht betalen voor een nieuwe brug waarbij de stad het onderhoud op zich nam.

GentMeulestedebrugEtienneFornierFb
foto: Etienne Fornier-Fb

Toen in 1826 het kanaal Gent-Terneuzen tot stand kwam en de Sassevaart was rechtgetrokken kwam er een dubbele houten draaibrug te liggen. Die werd in 1866 opnieuw geconstrueerd na in 1847 reeds grote herstellingswerken te hebben uitgevoerd. Daarbij bleef de brug 30 dagen gesloten voor alle verkeer.

Een eerste verbreding van het kanaal leidde tot de plaatsing van een eerste metalen draaibrug met vast gedeelte die begin 1880 voor het verkeer tot nut was. Deze brug is door de Duitsers enkele dagen voor wapenstilstand 1918 opgeblazen.

gentmeulestedebrugmarcfranck
Meulestedebrug – Marc Franck – Fb

In 1927 is er overgeschakeld op een electrische draaibrug die bij de inval van de Duitsers mei 1940 is vernield. Een noodbrug van een meter breed uit 1942 was in de loop van 1944 onbruikbaar gemaakt. Uiteindelijk is op 27 december 1955 de huidige brug 130m stroomafwaarts geplaatst in het verlengde van de New Orleansstraat.

GentMeulestedebrugwww.nieuwsblad.be
Nieuwe Meulestedebrug – http://www.nieuwsblad.be

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1992