Schuddeveestraatje

Het Schuddeveestraatje droeg volgens akte van 1530 de naam Borrestraatje. In 1558 kende men dit steegje als het Vuilstraatje. Schuddeveestraatje wordt voor een eerste maal geciteerd in 1726.

De naam verwijst naar het bewaren of beschutten van het vee in afwachting van verkoop of slachting. Wat duidt op een veemarkt in de buurt van de Grasbrug.

Het straatje wordt op verzoek van de buren met de goedkeuring van de overheid gesloten in 1859.