St.-Agnetebrug

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Eertijds, toen van de Coupure nog geen sprake was, verbond een brug over de Leie de Lindelei met de huidige Verlorenkost. In 1429 wordt gesproken over een houten brug aan het Leistraatje of Leibrughstraetje dat liep tot aan de Nederkouter. Die brug vormde de link tussen de St.-Pieterswijk en Ekkergem. Bij het graven van de Coupure verdween deze brug.

GentcoupurestagnetesasGT1989-2

De St.-Agnetesluiskom was gelegen aan het begin van de Coupure bij de aansluiting met de Leie. Dit navigatiesas aan de Coupure, tussen 1751 en 1753 opgericht,  werd op hetzelfde moment ontwikkeld als het sas aan de Visserij (Rommelwater) om zo de waterregeling te beheersen. Het bestond uit twee houten sluisdeuren waarvan de gleuven van de muurbevestiging nog in het metselwerk zichtbaar is.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

In 1823-24 staat dit sas niet meer bij de verhuurde sluizen vermeld omwille van het niet meer tot nut zijn voor de waterregeling. Het werd wel nog onderhouden. De waterstand van het kanaal kon niet hoger meer gebracht worden dan in de kom van Gent waardoor de deuren van de sluis open bleven staan. Tot grote tevredenheid van de schippers. Die sluisdeuren vedwenen in 1823.

Ignatius Balthazar Malfaison (1710-1786-zie Franse Vaart) was de lokale sasmeester. Als architect was hij in 1756 aangesteld als directeur van de waterwerken in Vlaanderen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Aan de Coupure was hij de bouwmeester van het Entrepot en ook van het Centraal Correctiehuis. Over dit kanaal verhuurde hij alle draaibruggen.

De groene St.-Agnethebrug, een wipbrug genoemd naar het klooster aan de Lindelei waarvan reeds sprake in 1462 (afgebroken in 1826 voor de Nijverheidsschool), is ook gekend als de Entrepotbrug refererend naar het stapelhuis hier in de buurt.

gentmannekepisziewpclaudefaseur2
Kraankinderen – Claude Faseur – Fb
gentstagnetebrugmarcelgentfb2
Marcel Gent-Fb

Dat Keizerlijk Entrepot is opgericht in 1779-1780 aangezien het Pakhuis op de Korenmarkt als stapelplaats voor verzonden koopwaar te klein was geworden. Er was een loskraan aanwezig, de “wippe”, waarnaar de Wippestraat (nu Maurits de Weertstraat) verwees. Ook werkten er kraankinders of wijnschroeders en stukwerkers.

De ijzeren draaibrug  dd. 1880 was hetzelfde lot beschoren als vele andere strategische bruggen die bij de inval van de Duitsers in 1940 werden opgeblazen.
In 1950 kwam er een smalle ophaalbrug te liggen die bij de ingebruikname van de Ringvaart in 1969 niet meer werd bediend. Vanaf 2006 was er nog enkel éénrichtingsverkeer mogelijk over de brug.

——————–

Bron:

Albert Sugg en de Belle Epoque: serie 1(50) Coupure II

Ghendtsche Tydinghen 1989

Gentse straten – Gidsenbond vanGent en Oost-Vlaanderen vzw