Vooruit (dagblad)

In 1884 stichtte Edward Anseele de krant vanuit de Samenwerkende Maatschappij Vooruit Nr.1. Op 31 augustus 1884 verscheen het eerste nummer van het dagblad “Vooruit”. In het begin was Anseele wegens financiële omstandigheden zowel hoofdredacteur als letterzetter.

Aanvankelijk was er de intentie het blad 3 maanden te laten verschijnen. Het was immers bestemd als aanloop naar de volgende verkiezingen. Maar het succes was zo groot dat op 3 november 1884 besloten werd het dagblad definitief uit te geven.

De krant werd gedrukt op een oude handpers bij de Weduwe Hage in de St-Lievensstraat, maar later verhuisde men naar het Garenplaatske. In de beginperiode zat men aan een oplage van 2340 exemplaren. Rond 1890 was dat opgelopen tot 10.000 om rond 1900 een aantal te bereiken van 20.000. In 1886 werd de nevenmaatschappij S.M. De Volksdrukkerij opgericht. Vooruit was gelieerd aan de Belgische Werkliedenpartij waardoor in 1890 het dagblad Het Volk werd opgericht als katholieke tegengewicht. Geleidelijk groeide de krant tot een van belangrijkste nieuwsoverbrengers van de stad.

In 1908 verhuisde men naar de Hoogpoort in het huis “De Samson”. Er werd toen voor de krant een afzonderlijke uitgeversmaatschappij gesticht nl. “Het Licht”. Vervolgens, in 1923, werd er verhuisd naar de Lieven De Winnestraat. De oplage was in 1925 reeds gestegen tot 35.000 exemplaren. In 1931 werden de nieuwe gebouwen in de St-Pietersnieuwstraat 128 in gebruik genomen.

Het bestaande pand zou worden omgebouwd en aangepast door architect Fernand Brunfaut, de uitvoering van de bouwwerken was toevertrouwd aan de coöperatieve Gentsche Bouwwerken. De glazen voorgevel werd opgetrokken voor het bestaande herenhuis in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De inhuldiging van het perspaleis vond plaats op 10 januari 1931. Het meubilair was ontworpen door Maxime Brunfaut en Charles van Beerleire. In deze periode was August Balthazar hoofdredacteur en Frits Van den Berghe illustrator bij de krant.

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog kon en mocht de krant gewoon gedrukt worden. Op het hoogtepunt in de jaren vijftig had Vooruit een oplage van 56.000 exemplaren.

Tot de bekende medewerkers van de krant behoren Richard Minne, Raymond Herreman alias Boekuil, Paul-Gustave van Hecke en Louis Paul Boon alias Boontje.

Het definitief einde kwam er op 30 September 1989.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2007 – Vol36 N°2