St.-Pietersstation

Klein St.-Pietersstation – Jos Billen (Fb)

Een eerste stationnetje bevond zich sinds 1889 op het einde van de Parklaan in de buurt van  het huidige St.-Pietersstation. Het was gekend als het “Klein Sint-Pietersstation”. In een houten paviljoen ving het de reizigers op van de spoorlijn Brussel-Oostende. Het zou zijn nut bewijzen tot in 1912.

GentGertDefever2
St.-Pietersstation – Gert Defever
GentSt.-PietersstationWOIRoosMoennaertFb
Sint-Pietersstation: bombardementen WOI – Etienne Fornier – Fb

Aanvang 20ste eeuw wezen de urbanisatieplannen van de zuidelijke stadswijken op een nieuw onderkomen voor treinen en treinreizigers in de wijk Sint-Pieters-Aaigem. De wereldtentoonstelling van 1913 verdrong het plan voor de realistatie van woningbouw in de St.-Pieters-Aalstwijk naar de achtergrond en voedde het idee voor de oprichting van een nieuw St.-Pietersstation. Immers de volkstoeloop zou bijzonder groot zijn die de voorzieningen van het oude station oversteeg. Aangezien de ligging van het evenement zich op de terreinen bevond van het Gentse “miljoenenkwartier” dichtbij het Citadelpark lag de keuze voor het nieuwe station voor de hand nl. palend aan het domein van dit historisch evenement.

gentstpietersstationantoondelooffb
St.-Pietersstation – Antoon de Loof – Fb

De opdracht kwam in 1908 handen van ingenieur architect Louis Clocquet. Die verbond de visie van een moderne stadspoort met deze van een monumentaal aanzicht. Uiteindelijk kenmerkt dit reizigersoord zich als eclectisch met invloed van nationaal middeleeuwse elementen.

Een lang, rechthoekig gebouw met hal waarbij links de loketten met wachtzalen 2e – en 3e klasse, buffet en telegraafdienst inbegrepen, en rechts de afdeling reisgoederen. Vooruitgeschoven in-en uitgangspartijen waarbij in het verlengde een dubbele ondergrondse reizigerstunnel als verbinding met de bovengrondse perrons. Dwars een lange circulatiegang evenwijdig met het plein die het gebouw in twee verdeelt en toegang verschaft tot burelen, toiletten, etc.

In 1911 startte de werken. Alle spoorlijnen werden onder handen genomen en kregen een verhoogde berm waardoor overwegen vermeden werden. Spoorbruggen in steen en gietijzeren creaties ter ondersteuning van het spoorwegnet overspanden plots vele stadswegen.

Capture d’écran (2753)

Ook het Maria Hendrikaplein kreeg zijn voltooiing naar de expo 1913 toe. Het is genaamd naar de 2e koningin van België als vrouw van koning Leopold II door hun huwelijk in 1853. De platanen met bloemenperken kwamen er pas in 1922. Het aangrenzende statige Flandria Palace telde 600 kamers en was opgericht om onderdak te bieden aan de vele bezoekers van de wereldtentoonstelling 1913.

St.-Pietersstation, Flandriahotel – J. Verplancken (Fb)

Op het einde van Wereldoorlog I, meer precies 1 en 2 november 1918, vernielden de Duisters alle spoorwegviaducten tussen ’t Strop en Sneppebrug. De omgeving van het St.-Pietersstaton was herschapen in een  puinhoop. Daarbij was de lange ondergrondse doorgang die leidde naar de perrons volledig ingestort. Om het treinverkeer zo vlug mogelijk te herstellen werden de rails ingewerkt in de straten. Wat een ongewoon beeld opleverde aan de voorzijde van het St.-Pietersstation (foto).

gentstpietersstationwo1claudefaseurfb
St.-Pietersstation – Claude Faseur – Fb

Nadat op 10-11-1995 het St.-Pietersstation op de lijst van beschermde monumenten terechtkwam werd in 1996 aanvang genomen met de restauratie van het station. In 2006 startte het totaalproject Gent-St.-Pieters naar het ontwerp van ingenieur-architect Jacques Voncke in opdracht van Eurostation. Een samenwerking tussen de Stad Gent, de NMBS, Eurostation, Infrabel,  de Lijn en het Agenstchap Wegen en Verkeer. Deze gigantische onderneming zal een vernieuwende en indrukwekkende aanblik geven hier aan  het Maria-Hendrikaplein. Het is een grote strategische en bouwkundige opdracht een antwoord gevend op alle noden van een moderne statie en voorbereid op wat volgen zal. Tegen de afwerking die in 2024 is voorzien zullen de kosten zijn opgelopen tot een half miljard euro!

gentst-pietersstationclaudefaseur2
St.-Pietersstation – Claude Faseur – Fb

———-

Bron:

http://www.sint-pietersdorp.be 2c

http://www.inventaris.onroerenderfgoed.be