Oliestraat

In het Oliestraatje halverwege Steendam ligt de oorsprong van het Gents “neuzeke” of cuberdon. Hier was drogisterij Vyncke gevestigd die bij het aanmaken van medicatie per toeval een bijzondere ontdekking deed. Bij het afval lagen resten van een siroop waarbij de buitenzijde verhard bleek en de binnenzijde vloeibaar. Het “neuzeke” was geboren.

Vroeger was dit een drassig gebied met vele waterloopjes en brugjes waaronder het oliebrugje. Na verschillende uitbraken van het cholera-epidemie in de 19e eeuw werd het hele gebied van het Nieuwpoort gesaneerd met demping van de vele kanaaltjes tot gevolg.

Een speciale vermelding verdient de in 1843 ingediende aanvraag van een zekere J.B. De Koninck uit de Oliestraat nr. 6. Hij schreef aan de commissie een brief, waarin hij vroeg om een substantiële subsidie. Hij beloofde in ruil daarvoor een ballon te laten opstijgen voorzien van een parachute. Hij maakte zich ook sterk dat hij zijn ballon kon besturen door wat hij een “Maxiem” noemde, een mechanisme dat hij zelf had uitgevonden. Deze “Maxiem” zou hem ook toelaten met zijn ballon tegen de wind in te vliegen en neer te komen op een vooraf bepaalde plaats. Ballonvaarten waren te Gent niet nieuw meer sinds 6 december 1782 toen de allereerste ballon opging in de tuin van Mr. De Ligny en sinds de bekende tocht op 19 november 1783 toen Jean-Pierre Blanchard op de Bijlokemeersen voor het eerst, vergezeld van een hond, de lucht inging. Maar een bestuurbare ballon … dat was in de Arteveldestad nog niet te zien geweest.

Uiteindelijk liet de administratie de ballonvaarder in spe weten dat ze op zijn voorstel niet kon ingaan. Eén van de stunts waarmee De Koninck beloofde zijn stadsgenoten te verbazen liep vooruit op wat een zekere Poitevin in 1851 in de tuinen van het Casino demonstreerde. Met zijn ballon Le Zodiaque steeg hij er op gezeten op een paard dat onder de mand van de ballon was vastgemaakt. Wanneer hij een zekere hoogte had bereikt, ging Poitevin recht staan op het paard, zwaaide een vlag heen en weer en klom dan langs de touwen die het paard droegen naar boven tot in de mand. Het jaar nadien, 7 juli, steeg op diezelfde plaats de aeronaut Godard op met zijn ballon La villede Marseille. Onder de mand was hier een trapeze bevestigd waarop de zoon van Godard gedurende de tocht turnoefeningen deed. Op het gebied van de ballonvaart viel er te Gent dus wel wat te beleven, maar de enige Gentenaar die zich op dit terrein verdienstelijk beloofde te maken heeft niet de kans gekregen te tonen wat hij kon …

Omstreeks 1880 kwam hier in de Oliestraat de “Napoleon Destanberg kring” tot stand. Deze liberale toneelmaatschappij had haar lokaal in de zaal “Richmond”, Oliestraat 4, net als de fanfare “De Eendracht’ gesticht in 1871. Ook het koor “De Opkommelingen” had hier haar lokaal in de Oliestraat 9.

———–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1992 – Vol21 N°2

Ghendtsche Tydinghen 2005 – Vol34 N°4