St.-Jansdreef

Vroeger: De Sint-Jansdreve liep van de Steendam over de Sint-Jansbrug tot aan het St.-Jans hospitaal (wat logisch is) en daar begon dan de Oude Schaapmarkt. En volgens J.J. Steyaert (Volledige Beschrijving der stad Gent, Gent 1857) strekte de “Oude Schapenmarkt” zich uit van de Vlasmarkt tot het St-Jansbrugsken aen het Nieuwpoortje.

Nu: De St.-Jansdreef neemt aanvang bij de Steendam aan de overzijde van de St.-Jorisschool/entree Baudelopark richting kruispunt Oude Schaapmarkt/Nieuwpoort.

Deze straat dankt zijn naam aan het nabijgelegen Sint-Janshospitaal of het Godshuis St.-Jan Ten Dullen. Deze instelling is in 1191 opgericht met het oog op de verzorging van geesteszieken en behoeftige mensen. Eind 18e eeuw diende het als opvang voor oude vrouwtjes om in de 19e eeuw tot school te transformeren.

Het Sint-Janshospitaal was gelegen in de Sint-Jansdreef. Dit is het gebouw met de letter A (plan↓) op de plattegrond van Saurel. Voor de Gentenaars was dit “de Rolle” of “het Rolleke” (de huidige kunst- en antiekveiling St.-John), toen uiteraard nog niet synoniem van stadsgevangenis waarvoor tot in 1901 de rnammelokker diende. De rol wordt beschreven als een cylindervormige kast draaiend rond een verticale as. Er was een open kant aan waardoor men het kind in de kast kon leggen en met een halve draai naar de binnenkant van het gebouw keren. In de “vindingsakten” staat steevast: “gevonden in de rolle hangende aan het vondelingshuis”. Van 1820 tot aan zijn afschaffing in 1863 is die rol voor de meeste vondelingen de ingangspoort van hun nieuw leven geweest.

Zo ressorteerde het Vondelingenhuis, dat samen met het Hospitaal voor Zieke Kinderen in het voormalige St.-Janshospitaal ingericht was, administratief onder de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Voor de verzorging en opvang zorgden in beide inrichtingen de Zusters van de H. Kindsheid Jesu.

(zie ook: Feiten: ’t Rolleken)

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1995 – Vol24 N°5